Parochie H. Antonius van Padua

De St. Antoniusparochie met de Sint Antonius van Padua kerk ligt in het centrum van Blerick aan de Maas.

Sinds de middeleeuwen was er reeds een kerk, maar dan onder de naam St. Lambertus. In de negentiende eeuw werd de gotische St. Lambertus kerk gesloopt en vervangen door een kruisbasiliek ter ere van St. Antonius. Aan het einde van de tweede wereldoorlog is deze kerk vernield door het terugtrekkende Duitse leger. Tussen 1946 en 1962 werd gebruik gemaakt van noodkerken.

De huidige moderne kerk is van een ontwerp van J.J. Fanchamps en B. Titulaer, gebouwd door de Fa. Goossens. Naast de kerk ligt een klein kerkhof (urnenveld).

Heeft u een vraag, een voorstel of een opmerking?

Dan kunt u een van onderstaande contactpersonen aanspreken.


bertha-lomans-nabMevr. Bertha Lomans-Nab

Tel. 077-3820900

b.lomans.nab@kpnmail.nl

 


theo-van-straatenDhr. Theo van Straaten

Tel.: 077-3825749

thvanstraaten@hotmail.com

 


Ook kunt u met de pastoor, de diaken of het parochiecentrum contact opnemen.

Parochie H. Johannes de Doper

De St. Jan de Doperparochie is in 1963 ontstaan uit de St. Lambertusparochie. Na eerst een noodkerk werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. De eerste architect, P. Weegels, overleed, waarna J. Buschman dit overnam.

Inmiddels was duidelijk dat i.v.m. de achteruitgang van kerkbezoek, geen grote kerken meer nodig waren. In 1973 was de huidige kerk gereed.

Heeft u een vraag, een voorstel of een opmerking?

Dan kunt u een van onderstaande contactpersonen aanspreken.


thea-helsenMevr. Thea Helsen

Tel.: 06-17611751

vinckie@hotmail.com

 


Ook kunt u met de pastoor, de diaken of het parochiecentrum contact opnemen.

Parochie H. Joseph

De parochie in Hout-Blerick is ontstaan vanuit de Antoniusparochie, in eerste instantie als rectoraat onder rector J.J.H. Crasborn in 1934. Toen kwam ook de kerk in gebruik. Bouwpastoor was W. Rieter. Deze kerk is in 1944 opgeblazen door terugtrekkende Duitsers.

Na de oorlog werd besloten de kerk te herbouwen. Dit vond plaats onder pastoor J.A.J Rutten, met als architect A.J. Rats, die ook de originele kerk had ontworpen, en architect F.H. Stoks. De bouw werd uitgevoerd door J. Coenders. In 1953 kon de kerk weer in gebruik genomen worden.

Heeft u een vraag, een voorstel of een opmerking?

Dan kunt u een van onderstaande contactpersonen aanspreken.


jac-bendersDhr. Jac Benders

Tel.: 077- 3825179

j-gbenders@tele2.nl

 


Ook kunt u met de pastoor, de diaken of het parochiecentrum contact opnemen.

Parochie H. Lambertus

Al in de middeleeuwen was er een St. Lambertusparochie in Blerick.

In 1899 werd die naam veranderd in St. Antoniusparochie. In 1932 ontstond daaruit een nieuwe St. Lambertusparochie, met kapelaan B. Diederen als bouwpastoor. Na uit enkele noodkerken gegroeid te zijn, kreeg architect J.L. Grubben opdracht voor een nieuwe kerk. Deze werd in 1934 in gebruik genomen. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het gebouw verwoest. In 1950 werd een herbouwde kerk in gebruik genomen, in 1960 volgde nog de toren.

In 2012 is de kerk uit de eredienst onttrokken. Het gebouw is verkocht en wordt verbouwd tot gezondheidscentrum.