077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl
Titus Brandsma en de diakonie

Titus Brandsma en de diakonie

Zondag 15 mei is Titus Brandsma (1881-1942) in Rome heilig verklaard. Een Nederlandse Karmeliet, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, grote voorman van het katholiek onderwijs in ons land, en geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke...

read more

Woordje van de pastoor

‘Als God soms een deur voor je sluit, opent Hij elders een venster’ Een bekend gezegde. Wat zou een open venster kunnen betekenen? Een open venster is vaak een wending op je kijk op je leven, je omstandigheden. Opeens zie je andere mogelijkheden. >Wanneer wordt dit...

read more
Een Goede Week

Een Goede Week

Als alles goed gaat, en alles gebeurt zoals wij het willen, zeggen wij dan dat het een goede dag of een goede week was. In de kerk hebben wij ook een goede week, de week voorafgaand aan Pasen. Maar in die week vonden er niet alleen goede dingen, maar ook pijnlijke...

read more
Nood leert bidden

Nood leert bidden

Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland komt er veel onrust in de wereld. Mensen ver weg en dichterbij zijn bang geworden. Jong en oud maken zorg over de oorlogssituatie en over de mensen in nood. Er zijn veel mensen die hun handen uit de mouwen steken om mensen te...

read more
Vastenactie

Vastenactie

Even minderen voor een ander? Ieder jaar nemen wij een Vastenactie project waarvoor wij als parochie ons in de Veertigdagentijd in het bijzonder willen inzetten. Ook dit jaar komt de opbrengst van de Vastenactie ten goede aan de St. Antony's School Azhangadu....

read more

Carnaval en Veertigdagentijd

Aan de vooravond van de veertigdaagse vasten wordt in veel rooms-katholieke landen en streken enkele dagen een uitbundig feest gevierd, Carnaval. In Limburg wordt het feest ook wel met 'Vastelavond' aangeduid. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar...

read more
Communie data 2022

Communie data 2022

Zaterdag 22 Mei - H.Antonius van Padua 11.30 uur: Leerlingen  basisscholen Titus Brandsma, Natuurlijk, de Regenboog en de Schans   Donderdag 26 Mei - H.Joseph Hout Blerick 11:30 uur: Leerlingen basisschool de Springbeek   Zondag 12 juni - H.Johannes de Doper...

read more
Samen zijn

Samen zijn

 Samen zijn geeft ons een goed gevoel. Dat kunnen wij zien in onze parochies, families, in de verenigingen enz. Ik probeer ieder jaar als het mogelijk is naar mijn ouders te gaan om hen te bezoeken. Na de kerst ben ik naar India vertrokken en nu ben ik bij mijn ouders...

read more
Decreet

Decreet

Aan alle parochianen van de Parochiefederatie Regio Blerick   Geachte parochiaan, Bisschop Harry Smeets heeft op 19 december per decreet bepaald, dat de 7 R.K. parochies H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan Maria Kolbe, H. Lambertus, H. Johannes de...

read more
Kerstkaarten

Kerstkaarten

Wilt u alstublieft uw kerstkaarten niet weggooien! Vorig jaar heb ik een artikel geschreven met dezelfde titel. En veel mensen kwamen hun oude kerstkaarten brengen. Van deze oude kaarten hebben wij, dank zij de hulp van verschillende mensen, dit jaar nieuwe kaarten...

read more
Kerstboodschap

Kerstboodschap

KERSTMIS, DE GEBOORTE EN KOMST VAN JEZUS OP AARDE, HET LICHT IN DE WERELD Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland Broeders en zusters, Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon...

read more
Aangepaste mistijden

Aangepaste mistijden

Aanpassingen mistijden t/m 30 januari In verband met coronamaatregelen Antoniuskerk  Maandag t/m vrijdag 9.00 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag  10.00 uur  Johannes de Doperkerk Zondag 11.30 uur Onbevlekt Hart van Mariakerk  Zaterdag 29 januari      GEEN H.Mis Josephkerk...

read more
Kerstmis

Kerstmis

Bijzondere Kerstmis Toen ik na de mis langs de Maas naar de pastorie liep, zag ik een vrouw. Zij was bezig met groen en mos te verzamelen. Dat deed ze om haar kerstkrib te versieren. Mensen proberen in deze tijd hun kerstboom en de kribbe klaar te zetten. En we zien...

read more
Aangepaste Mistijden

Aangepaste Mistijden

Beste mensen, Door de aangescherpte maatregelingen, mogen wij geen bijeenkomsten meer houden na 17:00. De aangepaste mis tijden voor de maand december zijn: Maandag t/m Vrijdag is er in plaats van s ’avonds (19.00) de H.Mis verplaatst naar 9:00 uur s ’morgen in de...

read more

Onze nieuwsbrief

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van wat er in onze parochies gebeurt.

Ook vinden we belangrijk dat u ons actuele nieuws weet.

We gebruiken daarvoor onze parochienieuwsbrief.

Geef uw naam en email, zodat u de nieuwsbrief regelmatig kunt ontvangen.

Dank u wel