077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl
Brief van Pastoor

Brief van Pastoor

Bijwonen van de H. Missen: Wij mogen meer dan 100 kerkgangers toelaten, u hoeft zich niet van de voren aan te melden. Wel houden wij ons in alle kerken aan de regels van het bisdom. Dus 1,5, meter afstand houden, handen wassen e.d. Vakantie plannen? Op vakantie neem...

read more
kerkdiensten

kerkdiensten

KERKDIENSTEN Vieringen vanaf 1 juli t/m 1 september Vanaf 1 juli mogen bij de vieringen 100 mensen aanwezig zijn in de kerken, (tot 30 juni niet meer dan 30 personen). Nadat wij de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk weer open hebben gesteld volgen nu ook de...

read more
Antoniusfeest

Antoniusfeest

Antoniusfeest Zaterdag 13 juni is het feest van de H. Antonius van Padua, de patroon van de Antoniuskerk. Vanaf vrijdag 5 juni beginnen wij met een Antoniusnoveen, die aansluitend aan de H. Mis gebeden wordt. En op zaterdag 13 juni, de feestdag zelf,  zullen wij om...

read more
vieringen vanaf 1 juni

vieringen vanaf 1 juni

Vieringen vanaf 1 juni Vanaf 1 juni mogen er weer vieringen met meerdere aanwezigen in de kerken gehouden worden, eerst met 30 personen, en vanaf 1 juli waarschijnlijk met 100 personen. De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. We zullen in de...

read more

Parochiële financiën in corona tijd

  “Pastoor, hebt u uw salaris van deze periode wel ontvangen?”, vroeg iemand aan mij. Iedereen weet dat onze kerk nu geen inkomsten meer heeft. Het treft ons allemaal zwaar, we kunnen voorlopig ook niet meer samenkomen in de kerk om te bidden, om God en elkaar te...

read more
Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen: ‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’ ‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse...

read more

Openstelling kerken

Beste mensen, Zoals jullie weten zijn er geen publieke kerkelijke vieringen in deze coronatijd, maar we hebben wel momenten dat onze kerken voor iedereen open zijn. U kunt gerust naar binnen lopen en een kaars aansteken, of in stilte bidden voor het Allerheiligste...

read more
Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Op 1 april 2020 is diaken Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick. Hij werd op 17 november 1990 in de St. Christoffelkathedraal tot diaken gewijd. Nadat hij gewijd was, begon hij als permanent diaken in de parochie H. Familie te Venlo bij pastoor van der Vegt. Destijds...

read more
Urbi et Orbi 2020

Urbi et Orbi 2020

Paus Franciscus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein Paus Franciscus leidde vanaf 18.00 uur de gebedsviering 'Gebed voor de mensheid’. Aansluitend gaf hij de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit...

read more
FinZorg – Voorlopig geen spreekuur

FinZorg – Voorlopig geen spreekuur

Het virus gaat nu supersnel. Wij hebben daarom besloten om de komende weken geen spreekuur voor de Financiële Zorg te houden. Onze cliënten zijn zo veel mogelijk op de hoogte gesteld. Als de omstandigheden het weer toelaten, pakken we de draad weer op. Volg onze...

read more
Antoniusconcert geannuleerd

Antoniusconcert geannuleerd

De situatie rond het coronavirus dwingt ons om dit mooie concert te annuleren. Natuurlijk blijven wij en de deelnemers bezig "Voor Elkaar" We blijven gaan voor ons concert voor de behoeftige medemens. Ook kunt u uw bijdrage blijven storten. Zie ook...

read more

Onze nieuwsbrief

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van wat er in onze parochies gebeurt.

Ook vinden we belangrijk dat u ons actuele nieuws weet.

We gebruiken daarvoor onze parochienieuwsbrief.

Geef uw naam en email, zodat u de nieuwsbrief regelmatig kunt ontvangen.

Dank u wel