Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen: ‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’ ‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse...

read more

Openstelling kerken

Beste mensen, Zoals jullie weten zijn er geen publieke kerkelijke vieringen in deze coronatijd, maar we hebben wel momenten dat onze kerken voor iedereen open zijn. U kunt gerust naar binnen lopen en een kaars aansteken, of in stilte bidden voor het Allerheiligste...

read more
Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Op 1 april 2020 is diaken Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick. Hij werd op 17 november 1990 in de St. Christoffelkathedraal tot diaken gewijd. Nadat hij gewijd was, begon hij als permanent diaken in de parochie H. Familie te Venlo bij pastoor van der Vegt. Destijds...

read more
Urbi et Orbi 2020

Urbi et Orbi 2020

Paus Franciscus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein Paus Franciscus leidde vanaf 18.00 uur de gebedsviering 'Gebed voor de mensheid’. Aansluitend gaf hij de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit...

read more
FinZorg – Voorlopig geen spreekuur

FinZorg – Voorlopig geen spreekuur

Het virus gaat nu supersnel. Wij hebben daarom besloten om de komende weken geen spreekuur voor de Financiële Zorg te houden. Onze cliënten zijn zo veel mogelijk op de hoogte gesteld. Als de omstandigheden het weer toelaten, pakken we de draad weer op. Volg onze...

read more
Antoniusconcert geannuleerd

Antoniusconcert geannuleerd

De situatie rond het coronavirus dwingt ons om dit mooie concert te annuleren. Natuurlijk blijven wij en de deelnemers bezig "Voor Elkaar" We blijven gaan voor ons concert voor de behoeftige medemens. Ook kunt u uw bijdrage blijven storten. Zie ook...

read more

Jaarcijfers parochies regio Blerick

  Jaarcijfers 2018 ( x € 1.000) Kosten Personeelskosten 65 Kosten onroerend goed 98 Kosten eredienst en pastoraal 18 Verplichte en vrijwillige bijdragen 31 Beheerskosten 10 Inkomsten Bijdragen parochianen 128 Opbrengst bezittingen 38 Overige inkomsten 23 Tekort...

read more

Onze nieuwsbrief

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van wat er in onze parochies gebeurt.

Ook vinden we belangrijk dat u ons actuele nieuws weet.

We gebruiken daarvoor onze parochienieuwsbrief.

Geef uw naam en email, zodat u de nieuwsbrief regelmatig kunt ontvangen.

Dank u wel