077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

De Eerste Communie

Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig.
Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt dit voedsel aangeboden.

Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar.
(Communie betekent letterlijk: één zijn met)
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende communies.
Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend. Dat een kind tot het volwassen is misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten.

In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het niet graag doet en die toch goed zijn.
Na een systematische voorbereiding op school of buiten de school, waarbij leerkrachten en pastoor nauw samenwerken, worden de hiervoor in aanmerking komende kinderen van groep 4 in een feestelijke viering voor het eerst toegelaten tot de volledige deelname aan de Heilige Eucharistie.

Om een afspraak te maken over de Eerste Communie kunt u contact opnemen met:

Parochiekantoor Blerick
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
Telefoon: 077 – 3873929

Dinsdag, Donderdag, Vrijdag
Van 10.00 uur tot 12.00 uur