077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Boekend

Op 1 april 1946 is in de Boekend de parochie van Het Onbevlekt Hart van Maria opgericht. De precieze oprichtingsdatum van het koor is niet bekend. Wel dat in dezelfde maand april 1946 het koor voor het eerst de H. Mis opluisterde met Pasen. Het koor was aanvankelijk eerst uitsluitend een herenkoor onder strakke leiding van dhr. Wim Geerits.  In 1951 nam dhr. Matthieu Smeets de leiding over en begeleidde ons koor op deskundige wijze tot hij in september 1985 de dirigeerstok overdroeg aan dhr. Ad Voesten. Deze gaf 3 jaar later in september 1988 de leiding  over aan onze huidige dirigent dhr. Wim Leenen.

Op 7 december 1967 is het dameskoor opgericht. Vanaf die datum werd er wekelijks samen gerepeteerd. De uitvoeringen tijdens de kerkdiensten waren soms apart, dames of herenkoor, soms samen als gemengd kerkelijk zangkoor. De laatste jaren wordt echter altijd gezamenlijk gezongen omdat het koor in ledental niet meer zo groot is en de gemiddelde leeftijd nogal hoog is.

De Eucharistieviering in Boekend vind heden nog 1x per maand plaats op de laatste zaterdag van de maand. De repetitie vindt  1x per maand plaats in zaal Boostenhof op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. In de zomermaanden is er geen repetitie vanaf Pinksteren tot september. Ook neemt het koor regelmatig deel aan de misvieringen in de Antoniuskerk te Blerick. Enkele malen per jaar zingen we tijdens geloofsvieringen in zorginstellingen.

Huidige bestuur bestaat uit 4 personen:
Voorzitster Mevr. Betty Smeets, secretaris Jos Berden, penningmeester Louis Klerken, bestuurslid Aa Kempen.

Huidige ledenaantal is 16 personen .

Sopranen; Mien Theeuwen. Truus Klerken, Truus Coenen, An Huijs, Mieke Amendt, Leny Kuijpers, Mia Huijs

Alten; Betty Smeets, Ann van de Homberg, Nelly Tissen, Net Hermans, Aa Kempen.

Tenoren;  Jan Thijssen, Louis Klerken, Hay Janssen

Bas; Jos Berden

 

Skills

Posted on

24 February 2017

Onze nieuwsbrief

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van wat er in onze parochies gebeurt.

Ook vinden we belangrijk dat u ons actuele nieuws weet.

We gebruiken daarvoor onze parochienieuwsbrief.

Geef uw naam en email, zodat u de nieuwsbrief regelmatig kunt ontvangen.

Dank u wel