077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het Huwelijk

Vaak wordt gezegd: het huwelijk is niet alleen een gave, maar ook een opgave. Dat is ook zo. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt.

Dat is de reden dat God ook bij deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring aanbiedt die te versterken met zijn bovenmenselijke liefde. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar nooit te laten vallen. Wat natuurlijk alleen kan als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem na de bruiloftsdag niet buitensluit.

In de Katholieke Kerk is het Huwelijk één van de zeven sacramenten.
Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn, sluiten zij het huwelijksacrament. Het is ook mogelijk dat een katholieke man of vrouw in de Katholieke Kerk trouwt met een gedoopte christen van een andere kerkgemeenschap. Ook dat is een Huwelijkssacrament.

En het is mogelijk dat een katholieke man of vrouw in de Katholieke Kerk trouwt met iemand die niet gedoopt is (iemand die geen christen is of iemand die niet-gelovig is of die een andere godsdienst aanhangt) . Dit huwelijk wordt door de Katholieke Kerk erkend als een geldig huwelijk.

Mensen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen dienen tenminste zes maanden van tevoren contact op te nemen met de pastoor of het parochiekantoor. Want de datum moet uitkomen voor de pastoor, en ook moet het kerkgebouw beschikbaar zijn.
Aan het trouwen in de kerk gaan in onze parochiefederatie een aantal gesprekken vooraf tussen het bruidspaar en priester die het huwelijk inzegent.

Soms zijn er nog heel wat vragen bij degenen die erover nadenken. Aarzel niet om contact op te nemen met de pastoor. Hij is graag bereid om alle vragen te beantwoorden en om mee te denken!

Telefoon pastoor R. Muprappallil: 077 323 0144
U kunt ook een e-mail sturen muprappallil@gmail.com