077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Parochie H. Lambertus

Al in de middeleeuwen was er een St. Lambertusparochie in Blerick.

In 1899 werd die naam veranderd in St. Antoniusparochie. In 1932 ontstond daaruit een nieuwe St. Lambertusparochie, met kapelaan B. Diederen als bouwpastoor. Na uit enkele noodkerken gegroeid te zijn, kreeg architect J.L. Grubben opdracht voor een nieuwe kerk. Deze werd in 1934 in gebruik genomen. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het gebouw verwoest. In 1950 werd een herbouwde kerk in gebruik genomen, in 1960 volgde nog de toren.

In 2012 is de kerk uit de eredienst onttrokken. Het gebouw is verkocht en is verbouwd tot gezondheidscentrum.

Skills

Posted on

5 september 2016