077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het Vormsel

Vormen betekent “sterken”. Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofsversterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.
De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal catecheseproject.

Vormen betekent "sterken"

Het H.Vormsel in 2022

Het vormsel vindt plaats op Vrijdag 17 juni 2022 om 19:00 uur in de Sint Antonius van Padua kerk.