077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het Vormsel

Vormen betekent “sterken”. Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofsversterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.
De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal catecheseproject.

Vormen betekent "sterken"

Het H.Vormsel in 2020

Door de onverwachte corona crisis hebben wij onze vormsel viering van dit jaar moeten verplaatsten naar een andere datum. Omdat ongetwijfeld ook familieleden van onze vormelingen graag er bij willen zijn, heb ik de vormsel viering van dit jaar in drie groepen gesplitst. Wij hebben gekozen voor data in september, maar kunnen dan niet meer dan 100 mensen tegelijk toelaten in de kerk voor een viering. Per vormeling kunnen jullie maximaal met 7 personen (vormeling telt niet mee) naar de kerk komen.

1e groep vrijdag 4 september om 19:00 uur (in de Antoniuskerk)
2e groep vrijdag 11 september om 19:00 uur (in de Antoniuskerk)
3e groep vrijdag 25 september om 19:00 uur( in de Josephkerk, Hout Blerick)