Het Vormsel

Vormen betekent “sterken”. Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofsversterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.
De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal catecheseproject.

Vormen betekent "sterken"

Het H.Vormsel in 2020

Het H.Vormsel wordt in 2020 toegediend op vrijdag 19 juni om 19.00 uur in de kerk van de H.Antonius van Padua aan alle vormelingen van de Parochiefederatie Regio Blerick