077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vieringen

Scroll verder voor het rooster van missen en vieringen in onze parochies 

Wilt u misintenties opgeven ?

Vieringen

Beste mensen,
Men kan naar de kerk komen zonder aanmelding.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.
De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangegeven en banken afgeplakt.


Vieringen Allerzielen

Zaterdag   30 oktober Onbevlekt Hart van Maria     18.00 uur
Zaterdag   30 oktober H. Joseph                              19.15 uur
Zondag      31 oktober H. Antonius van Padua         10.00 uur
Zondag      31 oktober H. Johannes de Doper          11.30 uur

 In deze viering worden alle overledenen van onze parochies herdacht.

De graven worden gezegend op zondag 31 oktober

Na de H. Mis van 10.00 uur op het Antonius kerkhof
Om 14.00 op het kerkhof in de Boekend
Om 14.00 op het kerkhof in Hout-Blerick

Kerkdiensten door de week

H. Antonius van Padua

Maandag t/m vrijdag is er om 18.30 uur rozenkrans
en om 19.00 uur een H. Mis,

Op woensdag na de mis is van 19.00 uur  tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligste.

 

 

Kerkdiensten in het weekend

Zaterdag 18:00 uur Antonius (Antoniuslaan 93, 5921 KB)
Zondag 10.00 uur Antonius

Zaterdag 19:15 uur Josephkerk Hout-Blerick (Kerkplein 1, 5926 RG)

Zondag 11.30 uur Johannes de Doper (St. Jansplein 51, 5922 BE)

Zaterdag 18:00 uur Onbevlekt Hart van Maria in Boekend (Heymansstraat 140, 5927 NT)
LET OP !! alleen de laatste zaterdag van de maand

 

Onze nieuwsbrief

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van wat er in onze parochies gebeurt.

Ook vinden we belangrijk dat u ons actuele nieuws weet.

We gebruiken daarvoor onze parochienieuwsbrief.

Geef uw naam en email, zodat u de nieuwsbrief regelmatig kunt ontvangen.

Dank u wel