077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?

De site van Bisdom Roermond doet de volgende oproep.

Parochies houden hun adresgegevens actueel met behulp van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Dit werkt samen met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. Parochiebestuurders en anderen kunnen dus reageren op dit voornemen van de politiek.

Via SILA zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als iemand dit zelf niet meer kan doorgeven, bestaat de kans dat het contact met de parochie verloren gaat. Door het stopzetten van de SILA-koppeling kunnen parochies hun pastorale taak dus minder goed uitvoeren.
Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar burgers kunnen reageren op het besluit om SILA niet langer deze voor ons zo belangrijke gegevens te verstrekken. De Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken in Nederland om gebruik te maken van deze consultatie en van zich te laten horen.
Reageren kan tot 3 februari. Ga naar de website: www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen en klik daar op  Reageer op consultatie.

Oudejaars treffen

Onze parochiefederatie organiseert op oudejaarsavond een gezellige oudejaarsafsluiting in het zaaltje van de Antoniuskerk.
We beginnen om 18.00 uur met de H. Mis, waarna om 19.00 uur een gezellige avond begint. Eenieder is van harte welkom.

Deze avond is speciaal bedoeld voor mensen die deze avond niet graag alleen doorbrengen.
De avond zal worden gevuld met een gezellig praatje, een leuk muziekje, gezelschapsspellen en dergelijke.
Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk gezorgd.

Samen met het pastorale team zullen we rond de klok van 12 in de kerk het jaar afsluiten, en Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar.
Na een toast op het nieuwe jaar, zullen we daarna de avond afsluiten.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wel is het noodzakelijk, om u van te voren op te geven.
Dit kan via: Petra Steenhuis, Tel. 3826908 / Tilly & Jan Hol, Tel. 3828249 of via mail: holschlooz@home.nl
Mocht u problemen hebben met het vervoer, dan kan dit ook voor u geregeld worden. Dit dan wel graag bij de opgave melden.
Ook voor vragen, of nadere informatie kunt u bij bovenstaande personen terecht.

Kerstavond

Op dinsdag 13 december willen we al onze parochianen van harte uitnodigen voor een speciale Kerstviering (kerstavond) als voorbereiding op Kerstmis, in het zaaltje van de Antoniuskerk. Hoewel het nog 2 weken voor Kerstmis is, willen we toch alvast stilstaan bij die bijzondere gebeurtenis van 20 eeuwen geleden, zodat we alvast in de kerstsfeer kunnen komen.
We starten om 18.30h met een gezellige Kerstsoep, daarna draaien we de film “The Nativity Story”, een ontroerende en inspirerende film over het waarschijnlijk meest vertelde verhaal aller eeuwen. We worden meegenomen in het leven van Maria en Jozef, dat zo authentiek mogelijk verfilmd is. De film laat ons ook de menselijke kant van Jozef en Maria zien.
Na afloop is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar na te praten.

De toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd, en is het i.v.m. de organisatie noodzakelijk om van te voren een plaats te reserveren via mail op holschlooz@home.nl of telefonisch
op 077 3828249

U bent van harte welkom.
Pastorale team
Christa Beurskens
Kimberly Westheim
Jan & Tilly Hol

Proficiat dopelingen, van harte welkom!

Door het doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:
Jayvin Evers
Sem Bremer
Lieke De Roo
Sem De Roo
Michiel Giesen

Proficiat dopelingen, van harte welkom!

De gemeenschappelijk doopvoorbereiding vindt plaats, iedere 2e maandag van de maand, om 20.15 uur in het zaaltje van St. Jan de Doper

Wij namen afscheid van …

Als geloofsgemeenschap hebben wij afscheid genomen van:
Mia Huberts-Rutten
Herman Geeraets
Mia Peeters-De Bock
Maria Van Susteren-Lutgens
Jac Kater
Leentje Pauwels-Pluijmen

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, en bidden voor de hemelse rust van onze dierbare overledenen.