077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Uitnodiging jubileummis 2017

Op dinsdag 13 juni 2017 viert de Zeereerwaarde Heer Jos Van der Ven,
pastoor van de Parochiefederatie Regio Blerick, zijn 25 jarig priesterschap.
Van harte nodigt het pastorale team en het kerkbestuur u uit om samen met hem de plechtige Eucharistie te vieren op

DINSDAG 13 JUNI 2017
OM
19.00 UUR
IN DE KERK VAN DE
H. ANTONIUS VAN PADUA

Aansluitend aan deze plechtige Eucharistie vindt de receptie plaats in

’t Raodhoes.
Antoniusplein 2 te Blerick,

waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Pastoor Van der Ven ziet af van persoonlijke cadeaus.
Mocht u echter iets willen geven,
dan stelt hij een gift aan de armenzorg van de parochiefederatie op prijs.
Het bankrekeningnummer is NL15RABO01.73.84.64.83 o.v.v. Caritas armenzorg.

Klik op dit plaatje voor de digitale uitnodiging.

Misdienaars-kamp dekenaat Venlo

Beste parochianen van de Parochiefederatie Regio Blerick, Onderstaande brief ontving het Kerkbestuur van het Dekenaat:


Misdienaarskamp dekenaat Venlo

Zondag, 7 mei 2017. Onderwerp: dekenale kinder- en jeugdkampen

Beste priesters en diakens van het Dekenaat Venlo,

Vanaf dit jaar worden er dekenale kinder- en jeugdkampen georganiseerd. In het verleden gebeurde dit vanuit de parochiefederatie Regio Blerick. Er is door de kampbesturen overleg geweest met deken Spee en hij op zijn beurt heeft dit besproken met het dekenaal bestuur. Het bestuur van het Dekenaat Venlo was al langer bezig met zoeken en brainstormen over uitbreiding van het jeugdwerk op dekenaal niveau. (Waar o.a. ook de vormelingendagen onder vallen). Na overleg met dit bestuur is besloten dat de kampen door kunnen gaan op dekenaal niveau. Jonge mensen uit de diverse parochies van het Dekenaat Venlo zullen deze kampen organiseren onder verantwoordelijkheid van het dekenaal bestuur en met pastorale begeleiding van diaken van Dierendonck en Deken Spee. We zijn blij dat op deze manier de kampen voortgezet kunnen worden en dat we zelfs nog meer kinderen kunnen bereiken in het hele dekenaat.

De kampen heten misdienaars- en kinderkoorkampen, dit komt eruit voort dat ze hun oorsprong hebben in deze groepen vanuit de H. Johannes de Doperparochie.

Echter sinds jaar en dag worden alle kinderen uitgenodigd.

Het kinderkoorkoorkamp is voor alle kinderen van de basisschool en begin van de middelbare school in de herfstvakantie.

Het misdienaarskamp is voor alle jongens van de basisschool en middelbare school in de zomervakantie.

Waarom alleen jongens voor een misdienaarskamp? In de H. Johannes de Doperparochie waren destijds alleen jongens misdienaar.

Dit kamp is uitgegroeid tot een jongenskamp. Meisjes gingen dan altijd mee op het kinderkoorkamp.

Graag willen we u via deze weg de infobrief voor het eerstvolgende misdienaars(jongens)kamp toesturen.

Wilt u deze verspreiden onder de jongens die binnen uw parochie betrokken zijn, alsook de jongens onder de communicanten.

We hopen van ganser harte dat dit kamp een mooie samenwerking mag zijn tussen de verschillende parochies van het dekenaat en dat het plezier voor de kinderen voorop mag staan.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,
Het Kampbestuur:
Guido van Dierendonck
Guido Haver
Edwin Houtakkers
Igor Peters
Kay Wackers