077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Aan website en facebook wordt gewerkt

Vanaf eind februari zijn wij buiten ons toedoen getroffen door verdwijning van berichten op facebook en hapering van mailverkeer. Onze berichtgeving heeft daaronder geleden.

We werken aan een nieuwe facebookpagina. Klik maar op het facebookicoon.
Gaandeweg ziet u lang verdwenen berichten terugkeren.
Op facebook is de datum van teruggehaalde berichten waarschijnlik niet juist.
Op deze website klopt de datering wel.
Tijdens deze warme zomer plengen we menig zweetdruppeltje om alles in het gareel te krijgen.

U ziet op onze site een nieuw mailadres voor het parochiekantoor.
Naast de website is deze facebookpagina is de enige betrouwbare met onze berichtgeving.
Berichten van de website zullen juist naar die nieuwe pagina worden doorgekoppeld.

Verder hebben we gezorgd we dat we per 25 mei als parochiefederatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Het gaat even tijd kosten om alles op orde te krijgen, maar u ziet … aan onze website en facebook wordt gewerkt.

Kerkhoven

Aan de kerken van de Parochie Federatie Regio Blerick zijn kerkhoven verbonden. Namelijk bij de Antoniuskerk in Blerick, de Joseph-kerk in Hout-Blerick en de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in de Boekend.

Bij het eerste kerkhof kunnen de overledenen alleen in een urnengraf bijzet worden;
bij de 2 andere kunnen de overledenen in een graf begraven worden of in een urnengraf bijgezet worden.

Vervallen urn graven 2019

Lijst van in het 2e halfjaar 2019 vervallen urnenvelden
Vak N 11 Cato Bartels
Vak P 5 Marij  en Fred Caniëls-Pennings
Vak P 6  Mimi en Michael Hermans-Franssen
Vak P 7 Frans Coenders en Hay Gastens
Vak P 8 Co en Lee Hendriks-van Geel
Vak P 9 Lia en Frans Eberson-Wijshoff
Vak P 10 Leo Marks
Vak P 11 Anita Eicher
Vak P 12 Catharina, Willem en Piet Niessen-Vostermans
Vak Q 4 To en Wiet v.d. Heuvel-Hendrikx
Vak Q 5 Els en Harrie Janssen-Muller
Vak Q 7 Jo Janssen
Vak Q 9 Getruda Moes
Lijst van in het eerste halfjaar 2019 vervallen urnenvelden
Vak M 11 Wolfgang Busch
Vak M 12 Jo en Jan  Teegelbekkers-Kroezen
Vak N 10 Geert van Oostveen
Vak O 6 Mia en Joop Timmermans

 

Voor meer informatie of b.v. het doorgeven van adreswijzigingen van nabestaanden kunt U contact opnemen met

 

  • Antoniuskerkhof :               dhr. A.Lenders      (T 06-15496120)   M:  a.lenders@ziggo.nl
  • Josephkerkhof  :                  dhr. C.Hovens       (T 06-22500201)   M:  chrit.hovens@gmail.com
  • Kerkhof Onbevlekt Hart:  dhr. S.Wienhoven (T 077-3873118)   M:  gwienhoven@home.nl