Aan website en facebook wordt gewerkt

Vanaf eind februari zijn wij buiten ons toedoen getroffen door verdwijning van berichten op facebook en hapering van mailverkeer. Onze berichtgeving heeft daaronder geleden.

We werken aan een nieuwe facebookpagina. Klik maar op het facebookicoon.
Gaandeweg ziet u lang verdwenen berichten terugkeren.
Op facebook is de datum van teruggehaalde berichten waarschijnlik niet juist.
Op deze website klopt de datering wel.
Tijdens deze warme zomer plengen we menig zweetdruppeltje om alles in het gareel te krijgen.

U ziet op onze site een nieuw mailadres voor het parochiekantoor.
Naast de website is deze facebookpagina is de enige betrouwbare met onze berichtgeving.
Berichten van de website zullen juist naar die nieuwe pagina worden doorgekoppeld.

Verder hebben we gezorgd we dat we per 25 mei als parochiefederatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Het gaat even tijd kosten om alles op orde te krijgen, maar u ziet … aan onze website en facebook wordt gewerkt.

Kerkhoven

Aan de kerken van de Parochie Federatie Regio Blerick zijn kerkhoven verbonden. Namelijk bij de Antoniuskerk in Blerick, de Joseph-kerk in Hout-Blerick en de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in de Boekend.

Bij het eerste kerkhof kunnen de overledenen alleen in een urnengraf bijzet worden;
bij de 2 andere kunnen de overledenen in een graf begraven worden of in een urnengraf bijgezet worden.

Voor meer informatie of b.v. het doorgeven van adreswijzigingen van nabestaanden kunt U contact opnemen met

 

  • Antoniuskerkhof :               dhr. A.Lenders      (T 06-15496120)   M:  a.lenders@ziggo.nl
  • Josephkerkhof  :                  dhr. C.Hovens       (T 06-22500201)   M:  chrit.hovens@gmail.com
  • Kerkhof Onbevlekt Hart:  dhr. S.Wienhoven (T 077-3873118)   M:  gwienhoven@home.nl