077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Lezingen van de dag

Maandag in week 21 door het jaar

Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 1,1-5.11b-12.
Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan de christenge­meente van Tessalonica, die is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan.
Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten.
Dat Hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.
Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door Hem.

Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.4-5.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.

Zingt voor de Heer, prijst zijn Naam.
Verkondigt van dag tot dag dat Hij ons redt.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wonderdaden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volkeren zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 23,13-22.
In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftge­leerden en Farizeeën, huichelaars! Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen. Zelf gaat gij er niet binnen, terwijl gij hun die dit wel willen, de toegang verspert.
Wee u, schriftgeleer­den en Farizee­ën, huichelaars!
Gij doorkruist zee en land om een bekeer­ling te maken, maar als hij het geworden is, maakt gij hem zelf tot een hellekind, tweemaal erger dan gijzelf!
Wee u, blinde leiders, die zegt: Als iemand zweert bij de tempel, dan betekent dat niets; maar als iemand zweert bij het goud van de tempel, dan is hij gebonden.
Dwazen en blinden! Wat staat dan hoger: het goud of de tempel die het goud heilig maakt?
Of ook: Als iemand zweert bij het altaar, dan betekent dat niets; maar als iemand zweert bij de offergave die er op ligt, dan is hij gebonden.
Blinden! Wat staat hoger: de offergave of het altaar dat de offergave heilig maakt?
Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat er op ligt.
En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij Hem die erin woont.
En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem die erop zetelt.

Ziekentriduüm Blerick (Regenboogdagen)

Beste gasten en medewerkers,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 73-ste
Regenboogdagen (ziekentriduüm), die worden gehouden op:
Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 oktober.
We hopen dat deze drie dagen voor u een steun en tevens
een weldoende afwisseling in uw leven zal zijn.

Het bestuur van het Regenboogdagen:

Dhr. M. Jeurissen, voorzitter tel.06-28645650
Mevr. M. Versleijen, secretaresse 382 9519
Mevr. H. Kort 382 4378
Mevr. R. Leenen 382 6886
Dhr. C. Luijpers 382 1084
Mevr. W. Simons 387 0623
Dhr. P. Weijmans 382 2474

Programma

9.00 uur. Ontvangst van de gasten.
9.30 uur. Opening.
9.40 uur. Ontbijt.
10.15 uur. Dinsdag en woensdag: Eucharistieviering.
Donderdag: Mariaviering.
Hierna: Gelegenheid om de krant te lezen,
een praatje te maken, een kaartje leggen, enz.
12.30 uur. Diner, waarna rusttijd.
14.00 uur. Ontspanning. Elke dag iets anders.
Tussendoor Koffie met vlaai.
16.30 uur. Terug naar huis.
Taxi’s niet voor 16.30 uur bestellen.

De zang tijdens de vieringen wordt verzorgd door:
-dinsdag: Herenkoor Antonius Blerick.
-woensdag: Schola 54 Panningen.
-donderdag: Dameskoor Antonius Blerick.

76e Bedevaart naar de H. Gerardus in Wittem

Op zondag 14 oktober 2018 trekt deze bedevaart naar het bekende klooster van de Redemptoristen in Wittem.
Hier wordt de H. Gerardus vereerd.

De bus vertrekt om 9.05 uur bij de St. Antoniuskerk.
Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar bij
Fam. Peters-Cabooter, Kloosterstraat 9, tel. 3820830,
Dhr. Ton Op het Veld, Molenbossen 513, tel. 3823592
De bus vertrekt weer om 16.30 uur

Al sinds de 19e eeuw bezoeken mensen Klooster Wittem. Ze komen naar het beeld van Gerardus of de icoon van Maria. Deze bedevaart is een levende traditie. De pelgrims komen in groepsverband, in een klein gezelschap of individueel.  Achter de kapel is de mooie kloostertuin. Ook deze is een rondgang waard.

 

Bedevaart kapelke van Genooi

Het Herenkoor St. Joseph uit Hout-Blerick heeft de Maria-viering in Genooi opgeluisterd op zaterdag 26 mei 2018.

Luuk Bockholtz speelde weer prachtig orgel en Hans Cuppen zong een mooiie solo als tenor.
Er waren veel positieve reacties.