077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Noodnummer

Noodnummer
Bij spoed (alleen voor ziekenzalving) kan men,
indien pastoor niet bereikbaar is,
contact op nemen met de wachtdienst:
Telefoonnummer 06-24845566.


Caritas armenzorg
NL 15 rabo 01.73.84.64.83

Secretaris Antoniusconcert

Op 7 april 2019 wordt het vijfde Antoniusconcert “Voor Elkaar” georganiseerd.
Het organisatieteam zoekt een secretaris.

Taken:
– vergaderingen (intern en extern) voorbereiden en eraan deelnemen
– correspondentie voeren
– contacten onderhouden (samen met organisatieteam)
– de PR van dit lustrumconcert mede vormgeven
– een facebookomgeving mede inrichten
– trekker zijn van een op te richten groep “Vrienden van het Antoniusconcert”

Voor info en reacties zie https://vrijwilligerscentralevenlo.nl/vacature_detail/secretaris_antoniusconcert