077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vormsel viering 2018

Vrijdag 30 november a.s. is de vormselviering.
Het H.Vormsel wordt toegediend door de hulpbisschop mgr. de Jong.
Dit zal gebeuren tijdens de H.Mis van 19.00 uur in de H. Antoniuskerk te Blerick.

De alde Lambertuskerk

Beste vrijwilliger van onze 7 parochies.

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick wil u als vrijwilliger van de federatie samen met uw partner uitnodigen voor het bijwonen van een presentatie over de alde Lambertuskerk.

Deze presentatie zal worden verzorgd door de heer Jan Titulaer van de Heemkundekring Blariacum, schrijver en samensteller van het gelijknamige boek.

Meer dan zeven eeuwen nam de alde Lambertuskerk dé centrale plaats in binnen de Blerickse, Hout-Blerickse en Boekendse gemeenschap.
Alle gezamenlijke feesten en openbare bijeenkomsten vonden plaats in deze kerk dan wel op het pleintje ervoor.

Deze presentatie zal worden gehouden in het zaaltje van de Antoniuskerk op

dinsdag 27 november om 20:00 uur.

Na de pauze rond 21:00 uur zal de heer Titulaer nog foto ’s presenteren van het vooroorlogse Blerick en omstreken. Rond 22:00 uur zal deze avond afgesloten worden.

Indien u deze presentatie wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht zich vóór 18 november per mail aan te melden bij een van onderstaande personen.

Mevr. Bertha Lomans Laurentiusstraat 6D tel. 3820900 b.lomans.nab@kpnmail.nl
Dhr. Otto van Staveren A.Thijmstraat 63A tel. 0653130324 otto.vanstaveren@planet.nl
Dhr. Mon Wismans La Fontainestraat 39 tel. 3825512 mwismans@ziggo.nl

Jo Gubbels 50 jaar koorzanger in Hout-Blerick

Op zaterdag 24 november a.s. is er om 19.15 uur in de St. Josephkerk te Hout-Blerick een avondmis vanwege het jaarlijkse Caecila-feest ( de patrones van de kerkmuziek ).
De feestelijke mis wordt opgeluisterd door het Herenkoor van de St. Josephparochie.

Jubilaris Jo Gubbels uit Blerick wordt na deze dienst in het zonnetje gezet.
Hij werd in 1968 lid van het koor in de Hubertus parochie en stapte in 1996 over naar Hout-Blerick, waar hij nu zijn 50 jarig koorjubileum viert.

Na de avondmis zal Jo Gubbels in de kerk door Pastoor van der Ven worden gehuldigd, waarna alle kerkgangers de jubilaris kunnen feliciteren met dit prachtige koorjubileum.

Wees van harte welkom !

PR & Social media medewerker Antoniusconcert

Op 7 april 2019 wordt het vijfde Antoniusconcert “Voor Elkaar” georganiseerd.
Het organisatieteam zoekt een PR & Social media medewerker.

Taken:
– de PR van dit lustrumconcert mede vormgeven
– een facebookomgeving mede inrichten
– trekker zijn van een op te richten groep “Vrienden van het Antoniusconcert”
– contacten onderhouden (samen met organisatieteam)

Voor info en reacties zie https://vrijwilligerscentralevenlo.nl/vacature_detail/pr_social_media_medewerker_antoniusconcert