077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Hulp gevraagd bij het Antoniusconcert

Beste vrijwilliger,

Zondag 7 april 2019 vindt het 5e Antoniusconcert plaats. De organisatoren van dit concert zijn nu op zoek naar mensen, die bereid zijn op zondag 7 april een handje te helpen met het opstellen en plaatsen van stoelen, meubilair, ophangen van schilderen, etc. en na afloop van het concert de gebruikte ruimtes ook weer terug te brengen in de originele staat.

De vrijwilligers, die hier hun medewerking aan willen verlenen kunnen als dankjewel het concert gratis bezoeken. (normale entree-prijs is € 7,50)

Mocht u zich willen aanmelden, dan kunt u dit aan ondergetekende per e-mail kenbaar maken. Uw naam zal dan aan de organisatie worden doorgegeven, die contact met u zullen opnemen. Graag daarom bij aanmelding ook uw telefoonnummer vermelden.

Alvast van harte dank voor uw hulp.
Parochiefederatie Regio Blerick
Mon Wismans, secretaris
E-mail: mwismans@ziggo.nl

Nieuw koor St. Johannes de Doper – Deo Volente

Een ieder mag het horen, er is een nieuw koor geboren!

Met een aantal enthousiaste mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, de stoute schoenen aangetrokken, en zijn aan het repeteren geslagen onder begeleiding van een gitarist, en zie, ons koor is geboren!

We luisteren een keer per maand de Eucharistieviering op in de St. Jan en zingen vooral inhoudelijk mooie en goede liedjes, zodat eenieder met ons mee kan zingen.
Op deze wijze willen we ook de volkszang promoten.

Achter in de kerk liggen de teksten van de liedjes klaar zodat een ieder die wil, mee kan zingen. Dat is ons streven, dat alle mensen in de kerk samen met ons gaan zingen.
We bidden immers samen in de kerk, waarom dan niet samen zingen?

Mocht u nu denken, och lijkt me ook wel leuk om in dit koor mee te zingen, u bent van harte welkom! Onze repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, een keer in de veertien dagen, en ik kan u verzekeren dat deze avonden gezellig zijn. Er zijn verder geen kosten aan verbonden!

Meestal zingen we de 1e zondag van de maand om 11.15h in de H Mis in de St. Jan.
De eerstvolgende keren dat we zingen zijn 30 december en 6 januari.
Kom gerust eens luisteren en meld je aan. Voor inlichtingen kun je ook nog bellen met 077-3828249.
Zowel dames als heren zijn van harte welkom!