077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Openstelling kerken

Beste mensen,

Vieringen vanaf 1 juli t/m 1 september

U kunt in uw collecte contactloos deponeren in de collectebus aan de ingang van de kerk.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.
Vanaf 1 juli mogen bij de vieringen 100 mensen aanwezig zijn in de kerken, mits de ruimte het met de 1.5 meter het toelaat.

Nadat wij de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk weer open hebben gesteld volgen nu ook de Josephkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk in Boekend.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangeven en banken afgeplakt. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Vastenactie 2019: Water verandert alles!

Deurcollecte in de kerk na de H. Mis

Onbevlekt Hart van Maria
Zaterdag 30 maart

H. Antonius
zaterdag 6 april,
zondag 7 april
zaterdag 13 april,
zondag 14 april

H. Johannes de Doper
zondag 7 april,
zondag 14 april

H. Joseph
zaterdag 6 april,
zaterdag 13 april