077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Hubertuskerk gebouw

De Christengemeente, die voor haar activiteiten tot voor kort gebruik maakte van de Don Boscokerk in Venlo,
heeft per 1 augustus 2019, na ondertekening van de gebruikersovereenkomst, de sleutels van de Hubertuskerk ontvangen.
De gebruikersovereenkomst geldt vanaf 01.09.2019 voor 24 maanden t/m 31.08.2021.


Even voorstellen …
Christengemeente Venlo is een kerkgenootschap dat in 2007 In Venlo is ontstaan
vanuit de Pinkstergemeente de Nieuwe Weg Rotterdam.
Wat begon met een kleine huiskring is inmiddels uitgegroeid tot een levendige en bloeiende kerk van jong en oud.
Met leden uit verschillende culturen en achtergronden.
iedere zondag komen we om 11.00 uur samen om God te eren met muziek en zang,
te bidden en te luisteren naar het Woord.
Na de dienst is er gelegenheid voor koffie, thee en fellowshîp.
Naast de zondagdiensten houden we Bijbelstudies en bidstonden op woensdagavonden om 19.30 uur.
En organiseren we diverse activiteiten en happenings om de kerk te verbinden met geïnteresseerden en omwonenden.
Onze samenkomsten kenmerken zich door vreugde, verbondenheid en een gemoedelijke, familie sfeer.
iedereen is van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Adres:
Hubertus Kerk
St. Hubertusplein 1
5921 XL Blerick

Nieuwe kapelaan voor de parochiefederatie Regio Blerick

Beste parochianen,

Kapelaan Boby Thomas (30 jaar) is door Mgr Harrie Smeets benoemd tot de
kapelaan van de parochies in de Parochiefederatie Regio Blerick . De nieuwe kapelaan is
evenals de nieuwe pastoor afkomstig uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van
India.
Kapelaan Boby Thomas behoort tot het bisdom Kanjirapally. Hij is zijn
priesteropleiding begonnen in het jaar 2006. Tijdens zijn tijd op het klein
seminarie heeft hij zijn bachelor in wiskunde behaald aan de universiteit. In
2010 begon hij zijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major
Seminary in Aluva. Daarna heeft hij een jaar stage gelopen op de jeugd en
jongeren afdeling van het bisdom Kanjirapally. In 2013 is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie opleiding, die hij heeft gevolgd op het
Grootseminarie Rolduc. Gedurende de zes jaar van zijn theologie opleiding
heeft hij in verschillende parochies via een snuffelstage kennis gemaakt met het
kerkelijk leven in ons bisdom, o.a. in de parochies van Schaesberg, Landgraaf
en Waubach. Afgelopen jaar heeft hij zijn pastorale stage gedaan in de parochie
van Hoensbroek.
De installatie van pastoor Muprappallil is op zondag 6 oktober om 14.00 uur in
de H. Antonius van Paduakerk (Antoniuslaan 93) te Blerick. Tijdens deze
plechtige Heilige Eucharistieviering zal de nieuwe kapelaan Boby Thomas aan
de parochianen worden voorgesteld.

De nieuwe kapelaan is op dat moment nog diaken en zal in januari 2020 in India
tot priester gewijd worden. Diaken Hendrix zal zijn taken als diaken blijven uitvoeren
en onze nieuwe pastoor en kapelaan terzijde blijven staan.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick