077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Urbi et Orbi 2020

Paus Franciscus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Paus Franciscus leidde vanaf 18.00 uur de gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’. Aansluitend gaf hij de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vandaag bleef het plein leeg om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het besluit van de paus om een uitzondering te maken en een speciale Urbi et Orbi te geven, onderstreept de ernst van de situatie wereldwijd maar vooral in Italië, aldus waarnemers. Italië is inmiddels het zwaarst getroffen land door de virusuitbraak.
KRO-NCRV zond de speciale gebedsviering live uit via NPO 2. Hieronder staat die uitzending met vervolgens ook het nagesprek met Wilfred Kemp. Te gast is Christian van der Heijden.

Bron: KRO-NCRV 27 maart 2020

Aanpassingen in verband met coronamaatregelen

Aanpassingen in verband met coronamaatregelen

Zoek hulp ?

Beste mensen, door het corona virus wordt het dagelijkse leven van velen steeds moeilijker. Als kerk willen wij (Parochie Federatie Blerick) de mensen bijstaan in hun nood. Een aantal vrijwilligers is samen met de pastoor en de kapelaan bereid om jullie te helpen. Als iemand van jullie hulp nodig heeft voor boodschappen te doen, medicijnen te halen enz. bel aub naar de pastorie 077-3230144. Wij willen jullie graag helpen.

In de Antoniuskapel (open van 8.30 uur tot 18.00 uur) staan houdbare levensmiddelen voor de mensen die minder hebben. U kunt deze zelf mee nemen of u kunt bellen naar de pastorie. Bij de pastoor is misschien niet heel veel, maar altijd wel iets voor jullie te vinden. Als iemand iets wil delen met mensen die minder hebben, dan kunt u uw spullen erbij leggen in de Antoniuskapel of afgeven bij de pastorie.

Wij zoeken ook vrijwilligers die bereid zijn om samen met ons hulpbehoevende medemensen te helpen. U kunt contact opnemen met de pastoor/ kapelaan – 077-3230144.

Heilige Missen

 Door de situaties rondom het Corona virus zijn de kerkgebouwen dicht, maar de Kerk is niet dicht. Wij zijn de kerk. En het is onze taak om het licht van ons geloof en het vertrouwen in God brandend te houden. In deze veertigdaagse vastentijd krijgen wij nu meer tijd om na te denken over onszelf, over ons doen en laten en over de zin van ons bestaan.

Voorlopig zijn er tot en met Pinksteren (zondag 31 mei) geen kerkelijke vieringen in onze parochies. Ik draag samen met de kapelaan elke dag (Maandag tot zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur) de Heilige Mis voor jullie op.   Zo ver het voor jullie mogelijk is, vraag ik jullie thuis samen in gebed met ons verbonden te zijn. Zo kunnen wij ook in deze moeilijke tijden met elkaar verbonden blijven. God laat ons nooit in de steek, Hij geeft ons altijd een nieuwe kans om onszelf te ontdekken en verbeteren.

Misintenties: Alle opgegeven misintenties en de misintenties die zijn vastgelegd in stichtingen, zullen de priesters lezen in hun dagelijks privémis. Mocht u hierover anders denken neem dan contact op met het parochiekantoor.

Onze Antoniuskapel is elke dag van 8.30 uur tot 18.00 uur open voor de mensen die willen komen om te bidden of een kaars op te steken.

Het is voor jullie niet mogelijk om de Heilige Mis bij te wonen en de Heilige Communie te ontvangen. Daarom vraag ik jullie je in gebed erop voor te bereiden de geestelijke communie te ontvangen, zodat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacramentele communie.

Deze geestelijke communie is geen sacrament maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade van het Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.  Amen

In gebed verbonden,

Pastoor Muprappallil

FinZorg – Voorlopig geen spreekuur

Het virus gaat nu supersnel.
Wij hebben daarom besloten om de komende weken geen spreekuur voor de Financiële Zorg te houden.
Onze cliënten zijn zo veel mogelijk op de hoogte gesteld.

Als de omstandigheden het weer toelaten, pakken we de draad weer op.
Volg onze actuele berichten op deze site.

Nummer 084 – 88 38215 staat uiteraard open voor dringende gevallen.
Die pakken we dan gewoon op.
Ook is het parochiekantoor bereikbaar.