077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen:
‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft. …

Zo begint het persbericht en ook de Paasboodschap van de Nederlandse Bisschoppen.
Allebei zijn hieronder beschikbaar.

08-03-2020 persbericht Paasbrief Nederlandse Bisschoppenconferentie

Paasbrief Nederlandse bisschoppen 08 04 2020

Openstelling kerken

Beste mensen,

Zoals jullie weten zijn er geen publieke kerkelijke vieringen in deze coronatijd, maar we hebben wel momenten dat onze kerken voor iedereen open zijn. U kunt gerust naar binnen lopen en een kaars aansteken, of in stilte bidden voor het Allerheiligste Sacrament.

Openingstijden

donderdag 9 april (Witte Donderdag ) van 18.00 uur tot 21.00 uur – H. Antoniuskerk (Blerick)

vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) van 15.00 uur – 16.00 uur – H. Antoniuskerk (Blerick)
15.00 uur – 16.00 uur – H. Johannes de Doperkerk
15.00 uur – 16.00 uur – H. Josephkerk (Hout Blerick)
15.00 uur – 16.00 uur – Onbevlekt Hart van Mariakerk (Boekend)

Zondag 12 april (1e Paasdag) 10.00 uur – 12.00 uur – H. Antoniuskerk (Blerick

Ik wens u allen een Zalig Pasen.

Hartelijke groeten,
Pastoor R. Muprappallil

NB: het Antonius kapelletje bij de Antoniuskerk is elke dag van 8.30 uur tot 18.00 uur open voor stil gebed en om kaarsen aan te steken.

Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Op 1 april 2020 is diaken Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick. Hij werd op 17 november 1990 in de St. Christoffelkathedraal tot diaken gewijd. Nadat hij gewijd was, begon hij als permanent diaken in de parochie H. Familie te Venlo bij pastoor van der Vegt.

Destijds woonde de familie Hendrix in het Groenveld in Venlo, maar omdat hij tijdelijk uit zijn huis moest in verband met grondverzakkingen onder de woning, werd hem door pastoor Bronneberg vervangende woonruimte in de kapelanie te Blerick aangeboden. En van het een kwam het ander: in 1995 werd hij diaken in de Antoniusparochie te Blerick. In 2010 ontstond de Parochiefederatie Regio Blerick en werd hij diaken-assistent van de 7 parochies H. Antonius van Padua. H. Maximiliaan Kolbe, H. Hubertus, H. Joseph, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria.

Per 1 oktober 2019 heeft bisschop Harrie Smeets hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Wel zal hij, zoals wij van hem gewend zijn, als vrijwilliger het pastorale team en het kerkbestuur, waar nodig, met raad en daad blijven ondersteunen.

Om familiaire redenen heeft diaken Hendrix het kerkbestuur verzocht om geen viering te houden om een en ander te memoreren, waaraan gehoor wordt gegeven.

Het kerkbestuur en het pastorale team danken diaken Hendrix voor al het goede werk en ondersteuning in de afgelopen 25 jaar zowel binnen als buiten de Blerickse geloofsgemeenschap. Moge hij samen met zijn vrouw Ria nog lang onder ons blijven.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick