077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Speciale Vieringen

Communie Vieringen:
Zaterdag 5 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 6 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 13 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 20 september om 11:30 uur in de Heilige Joseph te Hout Blerick

Vormsel Vieringen:
Vrijdag 4 september om 19:00 uur in de St. Antonius van Padua
Vrijdag 11 september om 19:00 uur in de St. Antonius van Padua
Vrijdag 25 september om 19:00 uur in de Heilige Joseph te Hout Blerick

 

Jaarcijfers 2019 parochies regio Blerick

Jaarcijfers 2019 ( x € 1.000)

Kosten
Personeelskosten 48
Kosten onroerend goed 112
Kosten eredienst en pastoraal 18
Verplichte en vrijwillige bijdragen 29
Overige kosten 15
Inkomsten
Bijdragen parochianen 133
Opbrengst bezittingen 43
Overige inkomsten 24
Tekort 22

De parochies hebben allemaal de Anbi status, zie onderstaande lijst

Rsin-nummer
Antonius van Padua 824125629
Lambertus 824132555
Hubertus 824130522
Johannes de Doper 824130704
Max.Kolbe 824100499
Joseph 824131435
Onb. H.v. Maria 824115612

 

ouderavonden

Data ouderavonden

De ouderavonden van de 1e H. Communie zijn:

Maandag 26 oktober 2020; om 20.00 uur, zaaltje Johannes de Doperkerk.

Dinsdag 27 oktober 2020 om 20.00 uur, zaaltje Antoniuskerk

Donderdag 29 oktober 2020 om 20.00 uur, Springbeekschool.

 

De ouderavond van het H. Vormsel is:

Woensdag 28 oktober 2020 om 20.00 uur, zaaltje Antoniuskerk.

 

Pastoor Muprappallil

Bediening

Bediening: Sacrament van de zieken

Er zijn in de kerk 7 sacramenten: Doopsel, Vormsel, Communie, Biecht, Huwelijk, Priesterschap en het Sacrament van de zieken (ziekenzalving).

Het Sacrament van de zieken heeft in de volks mond een andere naam gekregen, ‘bediening’.

In een van mijn vorige parochies had iemand mij gevraagd om zijn moeder te komen ‘bedienen’. Ik ben in het zorgcentrum geweest en heb samen met hen gebeden en de zieke moeder het sacrament van de zieken toegediend en daarna ben ik verder gegaan. Twee dagen later zag ik de zoon langs de kerk lopen en ik vroeg hem hoe het met zijn moeder ging. Het antwoord van hem was: “dat heeft niet geholpen”. Ik heb het niet begrepen en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “mijn moeder leeft nog en de bediening heeft niet geholpen”.

Nog steeds is in het gevoel en de gedachten van velen het sacrament van de zieken een sacrament dat je pas gaat ontvangen op het laatste moment van je leven. Maar dan begrijp je dit sacrament verkeerd. De gebeden van de ziekenzalving duiden aan, dat wij niet bidden om de dood van de zieke maar om Gods steun en kracht voor de zieke en eventueel genezing.  Soms vragen de mensen hoe vaak iemand dan dit sacrament kan ontvangen. Zolang je ziek bent, zolang je verlangt naar de zegen van God in je leven, tijdens je ziekte, kun je daarom vragen. Bijvoorbeeld voordat je een grote operatie ondergaat. Elk sacrament schenkt Gods kracht en zegen over de gelovige mensen.

Pastoor Muprappallil

Een sprong

Een sprong in het leven.

 

In dit zomer ben ik een paar dagen op Texel geweest om het prachtige eiland te bezoeken. Tijdens mijn bezoek heb ik een parachutesprong gedaan. Eerst met een vliegtuig naar boven en daarna met iemand (tandem) naar beneden gesprongen. Dat was een sprong van 13.000 ft.

Veel mensen zeiden tegen mij: ik durf dit niet omdat ik hoogtevrees heb, omdat ik niet van avonturen houd, of omdat ik bang ben voor een ongeluk enz. Op het eerste moment was het wel spannend voor mij, maar voor de sprong heb ik tegen mijzelf gezegd: “jij bent niet alleen, daarom hoef je niet bang te zijn. Er is iemand naast je, als er iets is, die laat je niet los”. Je hebt dan een blind vertrouwen op iemand die je daar bij het vliegveld drie minuten voor de reis de eerste keer hebt ontmoet. Dit kunnen wij ook vergelijken met ons geloof.

Voor gelovige mensen is hun geloof een houvast en ze weten dat God ons nooit in de steek laat. Dat vertrouwen helpt ons om verder te gaan in ons leven, ondanks tegenslagen en verdriet. Soms zijn onze problemen even hoog als een berg of even diep als een dal, maar als wij durven vertrouwen op God die alles ten goede leidt, krijgen wij kracht naar kruis om een sprong te maken in ons leven. Loslaten in het vertrouwen dat er een hand is die feilloos naar jou grijpt en je vastpakt.

 

Pastoor Muprappallil