077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Pasen

De Goede Week

Heel vaak vragen wij aan elkaar: heb je een mooie vakantie gehad? Heb je een goede nachtrust gehad? Heb je een goede week gehad? Wat bedoelen wij met deze vragen?

Tijdens een van mijn huisbezoeken zei iemand tegen mij: “pastoor, ondanks de slechte uitslag, ondanks mijn  ziekenhuisopname, heb ik toch een goede week gehad.” Ik verbaasde me erover en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “Een goede dag en een goede week bepaal je zelf. Als je geloof hebt, dan zul je je moeilijkheden overkomen. Het geloof geeft je vertrouwen en rust. Mijn geloof biedt mij deze mogelijkheid, daarom ben ik nooit verdrietig of teleurgesteld bij tegenslagen. Dat heeft mij iedere keer sterk gemaakt.” Dit is een van de mooiste getuigenissen van iemand over zijn geloof die ik heb gehoord.

In deze 40-daagse vastentijd staan wij stil bij het lijden van Christus. En aan het einde van deze vastentijd komen wij bij de Goede Week: de week voor de Pasen. De Goede Week begint in de Kerk met Palmzondag, wanneer de Kerk de plechtige intrede van Christus als koning in de stad Jeruzalem herdenkt. Daarna viert de Kerk Witte Donderdag, de herdenkingsdag van zijn Laatste Avondmaal en de avond waarin Hij werd verraden door zijn vriend Judas. Goede Vrijdag volgt erop. Dan staan wij stil bij zijn kruisdood en graflegging. De slechte vrijdag wordt zo een goede vrijdag, omdat Jezus door zijn dood een andere dimensie heeft gegeven aan onze dood. Daardoor laat Hij aan ons zien dat het dood niet het einde is. De stille zaterdag herinnert ons aan de periode van verdriet en eenzaamheid na het sterven van onze dierbaren. En de laatste dag van de Goede Week is de Pasen, de dag van de Verrijzenis. Het katholieke geloof is gebouwd op de Verrijzenis van Christus, het leven na de dood bij God in de hemel. Dit is een onverwoestbare geloof.

Misschien denken we vaak dat alles afgelopen is, dat het geloof verdwenen is, dat God dood is  in onze samenleving. Toch zit er een verlangen in de harten van de mensen en is er een zoeken naar God. Het geloof in een leven na de dood helpt de mensen te blijven vertrouwen in God.

Als wij die hoop van Pasen durven doorgeven aan anderen, dan zal ons geloof een steun zijn voor ons en voor velen die geen houvast meer hebben in het leven.

Pasen 2021 is een uitnodiging voor ons om op te staan uit het graf van zelfzucht en ongeloof. Met Pasen heeft Jezus de mogelijkheid geschapen om uit het graf weg te trekken naar de volheid van het leven. Zeker, stenen kunnen het leven lastig maken, maar sinds Pasen niet meer, de steen is opzij gerold: Hij is verrezen en wij met Hem.

Zalig Pasen. Christus is verrezen, Ja, Hij is waarlijk verrijzen.

Pastoor Muprappallil

Vastenactie

Even minderen voor een ander

Wie kennis vergaart heeft veel te delen. Wie een ambacht leert kan iets doorgeven. Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden. Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen   Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of haar te leren een volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!

Net als andere jaren organiseert de Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. Het dekenaat Venlo wil dit jaar een basisschool in Kitase (Ghana) helpen. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een goed inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Afgelopen zondag kwam vlak voor de mis een gezin in de sacristie van de Doperkerk. Ieder gezinslid gaf een vastenactie zakje aan mij met geld erin en zei: “Hiermee wil ieder van ons zijn bijdrage leveren voor de vastenactie dit jaar”. Wat een mooi gebaar van hen. Ieder van hen heeft een eigen zakje gebruikt om zijn bijdrage voor deze actie te geven.

U kunt het geld in een aparte envelop bij de collecte meegeven of u kunt een bedrag overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 tnv. Missiesecretariaat Roermond o.v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo.

Alle steun voor de kwetsbare gemeenschappen is welkom! Zo kunnen wij in deze 40-dagen tijd even minderen om een ander te helpen.

Pastoor Muprappallil

Pasen

Mededelingen

 

  1. Wilt u een huispaaskaars bestellen? Dat kunt u iedere dag (tot en met 7 maart) voor of na de mis in de sacristie komen doen. Wij willen u vragen dan gelijk te betalen en uw naam en adres te noteren op de bestellijst. Deze kaarsen zullen wij tijdens de paaswake zegenen, daarna kunt u deze meenemen naar huis.

 

  1. Paus Franciscus heeft dit jaar als het “Jaar van de H. Joseph” uitgeroepen. Achter in de kerk vinden jullie het gebed en de litanie tot de H. Joseph. Deze kunnen jullie meenemen naar huis en uitdelen aan mensen in jullie familie- en vriendenkring.

 

  1. Als voorbereiding op het komende paasfeest, is er iedere zaterdag in de vastentijd (zaterdag 6, 13, 20 en 27 maart) van 16.00 -18.00 uur gelegenheid tot biecht en persoonlijk gesprek in de kapel van de Antoniuskerk.

 

  1. Zaterdag 27 en zondag 28 maart houden wij een deurcollecte t.b.v. Bisschoppelijke Vastenactie. U kunt een vastenzakje meenemen of u kunt een bedrag overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 Missiesecretariaat Roermond v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo . Alvast bedankt !

 

  1. Dinsdag 30 maart is er om 18.00 uur voorafgaand aan de H. Mis een boeteviering in de Antoniuskerk, met gelegenheid tot een persoonlijke biecht.

 

  1. Wij zoeken buxus takjes voor de Palmpasen vieringen. Als u buxus takjes heeft, zou u die dan aan de parochie willen geven, en wilt u dat dan liefst voor maandag 22 maart aan de pastoor laten weten ? Alvast bedankt !

 

  1. Wilt u een huisbezoek of een persoonlijk gesprek met de pastoor of de kapelaan, neem dan via onderstaande telefoonnummers contact met hen op om een afspraak te maken.

 

  1. Wilt u zelf of iemand die u kent de ziekencommunie ontvangen? Laat het aan de pastoor of de kapelaan weten. Dan brengen ze iedere eerste vrijdag van de maand of evt. een andere dag de H. Communie naar die mensen thuis.

 

  1. Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.30 – 11.30 uur is het kerkpoetsen in de Antoniuskerk. Wij zoeken veel helpende handen om onze kerk schoon te houden. Als beloning: een warme kop koffie met iets lekkers erbij !

 

Contact:

Pastoor Muprappallil, Baarlosestraat 1 (077-3230144)

Kapelaan Boby Thomas, Kloosterstraat 30 G (06-59710549)

 

Vieringen in de Goede week en Pasen

Palmzaterdag  27 maart: 18.00 uur Antonius, 18.00 uur Boekend en 19.15 uur Joseph

Palmzondag 28 maart: 10.00 uur Antonius, 11.15 uur Joh. De Doper

 

Witte donderdag 1 april: 19.00 uur Antonius (na de mis tot 24.00 uur aanbidding in de kerk)

Goede vrijdag 2 april: 15.00 uur Kruisweg Antonius, 15.00 uur Kruisweg Joh. De Doper

Goede vrijdag 2 april: 19.00 uur kruisverering Antonius

Paaswake zaterdag 3 april: 21.00 uur Antonius

Paaszondag 4 april:    10.00 uur Antonius, 10.00 uur Boekend

11.30 uur Joseph, 11.30 uur Joh. De Doper

2e paasdag maandag 5 april: 10.00 uur Antonius (na de mis paaseieren zoeken in de pastorietuin)