077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Lijkwade van Turijn

Lijkwade van Turijn

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoude relikwie binnen de katholieke kerk. Het is een linnen doek waarop vaag het beeld van een man te zien is met verwondingen aan de zichtbare hand, zoals ze zouden kunnen zijn ontstaan bij een kruisiging, evenals verwondingen op de rug, het hoofd en de knieën, die kunnen worden geïnterpreteerd als de gevolgen van een geseling, de doornenkroon en herhaaldelijk vallen. Op grond van onderzoek komt men tot de opvatting dat  de lijkwade het doek zou kunnen zijn waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was.

Vanaf vrijdag 4 juni tot en met zondag 13 juni krijgt u de kans om een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn te zien in de H. Antoniuskerk. Het origineel van de lijkwade bevindt zich sinds 1578 in Turijn in Noord-Italië. De historische overleveringen tonen aan dat de lijkwade daarvoor een reis heeft gemaakt van Jeruzalem naar Edessa (nu het Turkse Urfa), Constantinopel (nu Istanboel), Athene, Lirey (Frankrijk), Chambéry (Frankrijk) tot uiteindelijk Turijn. Het doek heeft daarbij oorlogen, plunderingen en branden overleefd waarvan de sporen nog duidelijk zichtbaar zijn. Vanaf het begin af heeft men altijd geloofd dat dit het doek was waarin Jezus werd gewikkeld toen hij was gestorven. Het werd altijd met veel eerbied door vorsten bewaard en af en toe tentoongesteld. Nu is het uiteindelijk in het bezit gekomen van het Vaticaan. Toen in 1898 een foto werd gemaakt van de lijkwade werd op het negatief van de foto pas echt duidelijk een man zichtbaar. Naast de replica van de lijkwade kunt u ook een driedimensionale foto en een reconstructie van het beeld van Jezus in het graf, de doornenkroon, het geselwapen en de spijkers bekijken.

Er worden informatieve boeken en dvd’s te koop aangeboden. Lezingen over de lijkwade worden gegeven op de volgende tijdstippen:
Zondag 13 juni direct na de mis van 10.00 uur voor iedereen in de Antoniuskerk (wij beginnen rond 11.15 uur).

Zondag 13 juni om 15:00 uur voor iedereen in de Sint Johannes de Doperkerk


Entree:  Gratis, maar een vrijwillige gave is van harte welkom.

 

Pastoor Muprappallil

 

Waarom?

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Het jaar 2020-2021 was en is voor velen een moeilijke periode in meerdere opzichten. Gelukkig zijn er heel wat parochianen die ondanks de beperkingen voor wat betreft het kerkbezoek de parochie niet vergeten zijn.
Tijdens de vele huisbezoeken en gesprekken hoor ik mensen zeggen: “waarom moeten wij kerkbijdrage betalen! Krijgen ze niks van de bisschop of van de paus”? Helaas, zo werkt het niet. Elke parochie moet zijn eigen financiën opbrengen.

Een parochie en parochiekerk kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen. Zonder uw financiële steun kunnen wij de noodzakelijke voorzieningen niet in stand houden. Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op velerlei gebieden gratis inzetten voor onze parochie; we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor. Onze kerkgebouwen en het (weinige) betaalde personeel dat onmisbaar is voor het uitdragen en het beleven van ons geloof kost handenvol geld. Als wij ons beperken tot de financiën van de parochie dan weet iedereen dat de inkomsten van collectes, misintenties, enz. veel lager dan gewoonlijk zijn. Daarom doen wij een beroep op u!

Wij zien de financiën in Blerick behoorlijk teruglopen. Zodanig zelfs dat de parochie moet interen op de reserves. De toestand kan als zorgwekkend omschreven worden. Ook al heeft het bisdom de intentie om kleine dorpskerken open te houden, dan veronderstelt dat wel dat zo’n kerkgebouw/parochie financieel levensvatbaar moet zijn. Als alle katholieke gezinnen van onze Parochiefederatie Regio Blerick meedoen aan de kerkbijdrage is dat geen enkel probleem. Mogen wij u vragen om mee te doen? U zou toch niet willen dat het kerkgebouw van Blerick, Hout Blerick of Boekend, gebouwd met het geld en inzet van zovelen, verloren gaat? Als parochie doen wij in elk geval wat we kunnen.

U kunt deze rekeningnummer gebruiken voor de kerkbijdrage: NL59RABO 0107 7013 91 t.n.v. Antonius van Padua-parochie te Blerick.

U kunt uw bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: kerkbijdrage. U kunt een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.

Giften aan de RK Parochiefederatie Regio Blerick, zijn fiscaal aftrekbaar. Als u besluit tot een periodieke gift, dan is deze zelfs voor 100 % aftrekbaar. Informatie hierover kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat. Elke gift is welkom van wie dan ook; de bijdragen zijn hard nodig en worden verantwoord besteed. Zij dienen een goed doel namelijk een Kerk met kerkgebouwen als plaatsen van rust en betekenis voor gelovigen en niet-gelovigen.

Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun!

Onze hartelijke dank aan alle gevers van onze parochie. We hopen in 2021 weer op een mooi resultaat.  Namens het kerkbestuur van de Parochie Federatie Regio Blerick,

Pastoor Muprappallil

Moederdag

Liefde van een moeder

 Een moeder kwam bij mij op bezoek. En tijdens ons gesprek vertelde zij mij over haar leven. Zij is gescheiden en op één zoon na waren alle kinderen bij haar ex. Als een van haar kinderen jarig is, brengt zij een heel persoonlijk cadeau en een verjaardagskaart naar hem of haar. Dat wil haar ex niet. En iedere keer brengt hij dit cadeau en de kaart terug. Hij wacht in de auto en het  kind moet het cadeau en de kaart terug brengen naar haar of in haar brievenbus doen. Dat gebeurde ieder jaar opnieuw bij de verjaardag van haar kinderen. Maar, iedere keer, ondanks dat zij wist dat haar cadeau en de kaart terug zouden komen, heeft zij het toch gedaan voor haar kinderen.

De kinderen zijn later bij de moeder komen wonen en zij hebben haar liefde erkend. En één van hen heeft tegen haar gezegd:  “Toen ik bij papa was, zat ik ieder jaar, als ik jarig was, te wachten op jouw kaart en cadeau.  Jouw kaart en cadeau mocht ik niet openen van pap en ik moest  het terug brengen naar jou.  Dat deed mij veel pijn, en met tranen in mijn ogen heb ik dit iedere keer voor hem gedaan. En ik huilde dan de hele nacht. De eerste keer dat dit gebeurde dacht ik dat je nooit meer een cadeau of kaart naar mij zou komen brengen of sturen. Maar ieder jaar heb je het weer gedaan. En steeds als ik jarig was, dacht ik meer dan aan iets anders aan jouw kaart en cadeau.  Ondanks dat ik het niet mocht openen en zien van pap en het moest terug brengen naar jou, zat ik erop te wachten.” En haar antwoord was: “Ik heb het gedaan uit mijn liefde. Die liefde voor jullie blijft tot mijn dood”.  Deze liefde van een moeder bracht mij op de gedachte van moederdag. Zondag 9 mei is moederdag. Een dag om extra te denken aan en te danken voor onze moeders. Ik zal op die dag alle moeders gedenken in mijn Heilige Mis en hen meenemen in mijn gebed. Laten wij onze ouders, en heel bijzonder onze moeders, op die dag in ons hart sluiten. Als ze onder ons zijn, geef hun extra aandacht op die  dag, en als ze niet meer onder ons zijn, koester de dankbare herinneringen aan hen en sluit hen in jullie hart met liefde.

Als pastoor van de parochie, krijg ik veel gelegenheid om huisbezoeken te doen en met mensen persoonlijk te praten. En hun levensverhalen spreken mij het meest aan. Daarom deel ik die met jullie. Wilt u een gesprek of een huisbezoek, bel mij dan, jullie hoeven niet te denken dat de pastoor geen tijd heeft en het erg druk heeft. Ik maak tijd voor jullie.

Pastoor Muprappallil