077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het Huwelijk

Samen staan wij sterk.

De afgelopen twee donderdagen heb ik samen met de kapelaan de huwelijksvoorbereiding gedaan voor de drie echtparen die binnenkort gaan trouwen vanuit onze kerk. Tijdens deze avonden vroeg ik hen: “het is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd dat iemand gaat trouwen, en dan al helemaal niet vanuit een kerk. Waarom doen jullie het dan wel?”.

Eén van hen vertelde dat het geloof voor hen zo dierbaar en enorm waardevol is. “Wij kunnen niet alles regelen in ons leven, daarom vragen wij de hulp van God.” Niet als man en vrouw alleen, maar samen met God gaan ze een reis beginnen, gaan ze een avontuur aan.

Het kerkelijk huwelijk is geen verzekering, maar een driedubbel ineengevlochten koord, man, vrouw en God samen. Een met God vervlochten en verweven relatie, zo wordt deze sterker en langduriger. Alles wat je samen kunt doen brengt plezier. Samen kunnen wij veel doen.

Ik heb sinds kort een nieuwe tuinman. Hij heeft vrijwillig zijn diensten aangeboden om de pastorietuin bij te houden. Hij is niet de jongste maar iemand met groene vingers, met doorzettingsvermogen en een grote wilskracht. Toen hij bij mij kwam helpen, was het een tuin vol met onkruid. In een paar weken tijd heeft hij er een hele mooie tuin van gemaakt en de tegels met een hogedrukspuit helemaal schoongemaakt. Zonder zijn hulp was het niet zo geworden.

En daarna zijn er een paar mensen mij komen helpen door plantjes en potgrond te sponseren en te kopen. Door de inzet van deze mensen is het nu een mooie tuin geworden. Het is een mooi voorbeeld van de inzet van mensen.

 

Wij kunnen veel dingen krampachtig vasthouden, maar alles wat wij aan anderen geven, dat kan zijn onze tijd, energie, materiele rijkdom, kennis of wat dan ook, brengt geluk en plezier in het leven van de ander en ook in ons eigen leven. Kijk eens om je heen of er iemand jouw hulp nodig heeft, samen staan wij sterk.

 

Pastoor Muprappallil

Hoorzitting

Geachte dames en heren,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick nodigt u via deze weg uit voor de formele hoorzitting over de fusieparochie St. Lambertus op dinsdag 28 september 2021 om 20:00 uur in de Antonius van Padua kerk te Blerick.

Naast de leden van het kerkbestuur zal de Hoogeerwaarde Heer Monseigneur R. Maessen, vicaris-generaal van het bisdom Roermond en de hoogeerwaarde heer deken J. Spee, deken van het dekenaat Venlo, bij deze hoorzitting aanwezig zijn.

Op deze avond zal de motivatie van het kerkbestuur omtrent het omzetten van de huidige Parochiefederatie Regio Blerick naar de nieuwe fusieparochie St. Lambertus toegelicht worden.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick

Kerkbestuur

 

Nieuwe Kerkbestuursleden geïnstalleerd

Gisterenavond, di 8 juni 2021, heeft deken Spee mevr. van Knippenberg en dhr. Peters beide beëdigd als kerkbestuurslid van de Parochiefederatie Regio Blerick. Beiden waren reeds per 1 jan. 2021 benoemd.

Dit late beëdigen kon helaas door corona maatregelen niet eerder plaatsvinden.

Proficiat mevr. van Knippenberg en dhr. Peters

Kerkbalans

Gezins/kerkbijdrage 2021:

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Beste parochianen,
Het jaar 2020-2021 was en is voor velen een moeilijke periode in meerdere opzichten.
Gelukkig zijn er heel wat parochianen die ondanks de beperkingen voor wat betreft het kerkbezoek de parochie niet vergeten zijn.
Tijdens de vele huisbezoeken en gesprekken hoor ik mensen zeggen:
“waarom moeten wij kerkbijdrage betalen! Krijgen ze niks van de bisschop of van de paus”?
Helaas, zo werkt het niet. Elke parochie moet zijn eigen financiën opbrengen.

Een parochie en parochiekerk kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen.
Zonder uw financiële steun kunnen wij de noodzakelijke voorzieningen niet in stand houden.
Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk.

Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op velerlei gebieden gratis inzetten voor onze parochie; we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor.
Onze kerkgebouwen en het (weinige) betaalde personeel dat onmisbaar is voor het uitdragen en het beleven van ons geloof kost handenvol geld.
Als wij ons beperken tot de financiën van de parochie dan weet iedereen dat de inkomsten van collectes, misintenties, enz. veel lager dan gewoonlijk zijn.
Daarom doen wij een beroep op u!

Wij zien de financiën in Blerick behoorlijk teruglopen.
Zodanig zelfs dat de parochie moet interen op de reserves.
De toestand kan als zorgwekkend omschreven worden.
Ook al heeft het bisdom de intentie om kleine dorpskerken open te houden, dan veronderstelt dat wel dat zo’n kerkgebouw/parochie financieel levensvatbaar moet zijn.
Als alle katholieke gezinnen van onze Parochiefederatie Regio Blerick meedoen aan de kerkbijdrage is dat geen enkel probleem.

Mogen wij u vragen om mee te doen?
U zou toch niet willen dat het kerkgebouw van Blerick, Hout Blerick of Boekend, gebouwd met het geld en inzet van zovelen, verloren gaat?
Als parochie doen wij in elk geval wat we kunnen.

Hoe kan ik bijdragen?

NL59 RABO 0107 7013 91 t.n.v. Antonius van Padua-parochie           RSINnr 824125629
NL29 RABO 0107 7004 76 t.n.v. Kerkbestuur St. Joseph                     RSINnr 824131435
NL24 RABO 0107 7022 15 t.n.v. Par. H. Johannes de Doper                RSINnr 824130704
NL53 RABO 0107 7010 14 t.n.v. Kerkbestuur St. Hubertus                  RSINnr 824130522   
NL53 RABO 0107 7014 99 t.n.v. Kerkbestuur H. Lambertus                RSINnr 824132555   
NL79 RABO 0107 7030 68 t.n.v. Par. Onbevlekt Hart van Maria          RSINnr 824115612

Via internet/mobiel bankieren kunt uw periodiek, maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag overschrijven op bovenstaande rekening met vermelding: kerkbijdrage  en uw adres.

U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.
Giften aan de RK Parochiefederatie Regio Blerick, zijn fiscaal aftrekbaar.

U kunt een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen.
Als u besluit tot een periodieke gift, dan is deze zelfs voor 100 % aftrekbaar.
Informatie hierover kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat.

Elke gift is welkom van wie dan ook; de bijdragen zijn hard nodig en worden verantwoord besteed.
Zij dienen een goed doel namelijk een Kerk met kerkgebouwen als plaatsen van rust en betekenis voor gelovigen en niet-gelovigen.

Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun!
Onze hartelijke dank aan alle gevers van onze parochie.
We hopen in 2021 weer op een mooi resultaat.

Namens het kerkbestuur van de Parochie Federatie Regio Blerick,

Pastoor Rijo Muprappallil