077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Bijeenkomsten Geloofsgroep

Bijeenkomsten Geloofsgroep 2021:
maandag 4 oktober, maandag 8 november & maandag 6 december van 20.00 uur tot 21.30
in het zaaltje van Antoniuskerk
.
Structuur van de bijeenkomsten:
20.00 u tot 20.30 u : eerste gedeelte
20.30 u tot 20.45 u : koffiepauze
20.45 u tot 21.15 : tweede gedeelte
21.15 u tot 21.30 : vragen

Spreker:
Kapelaan van Attekum (Docent Grootseminarie Rolduc)
Thema: De Bijbel

Voor verdere vragen en informatie
Pastoor Muprappalil – muprappallil@gmail.com
Kapelaan Boby – bobythottakara@gmail.com
PAROCHIE FEDERATIEREGIO BLERICK

Meer informatie kunt u lezen in onderstaand pdf bestand.
Om te openen klik op deze link
Geloofsgroep

 

Keuzes maken

“Hannie kan beter tekenen”

 Af en toe zijn mensen teleurgesteld, omdat hun plannen heel anders lopen dan dat ze het willen. Op dat moment zijn wij verdrietig. Hebt u zelf ook ooit zo iets meegemaakt? Ik denk dat bijna iedere mens het wel eens heeft meegemaakt.

Waarom heb ik als titel van deze column ‘Hannie kan beter tekenen’ gekozen? Deze uitspraak heb ik gehoord tijdens een van mijn huisbezoeken. Iemand vertelde mij: “Pastoor, toen ik op de middelbare school zat bij de zusters, heb ik altijd goed kunnen tekenen. Op een dag kwam de zuster naar mij en zei: ‘Jij kan goed tekenen, maak maar een tekening op het bord’. Ik heb het gedaan, maar de volgende dag toen ik mijn klaslokaal binnenkwam, zag ik op het bord een andere tekening staan, en die van mij was weggeveegd. Dat heeft mij veel verdriet gedaan. Waarom was dit gebeurd? De zuster heeft het zelf aan mij gevraagd en op haar verzoek heb ik een tekening gemaakt op het bord. En nu stond er een andere tekening. En ik ging naar de zuster om te vragen waarom er een andere tekening dan die van mij op het bord stond. En het antwoord van de zuster was: ‘Hannie kan beter tekenen’.”

Dat heeft haar veel pijn gedaan. En later ging zij niet de tekenopleiding doen maar heeft een andere opleiding gedaan. En daarna heeft zij een goede baan gekregen. Eigenlijk heeft ze nooit spijt ervan gehad dat ze deze baan heeft gekregen. Toen de zuster zei: “Hannie kan beter tekenen”, heeft dat haar ontzettend veel pijn gedaan, maar juist daardoor heeft zij voor een andere opleiding gekozen en later een andere, hele goede baan gekregen.

Soms willen wij onze plannen voor laten gaan boven die van God. Maar we moeten niet vergeten: God heeft goede plannen met ieder van ons voor. En Zijn plannen zijn beter dan die van ons.

Pastoor Muprappallil

Vooraankondiging

Het Vormsel,

De kinderen die in het schooljaar 2021 – 2022 in groep 8 zitten of 12 jaar zijn of worden, mogen het H. Vormsel ontvangen. De kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en het Vormsel nog niet ontvangen hebben, zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding.

De Vormselviering is op vrijdag 17 juni 2022 om 19.00 uur in de H. Antoniuskerk.
De Vormheer is vicaris-generaal Mgr. MaessenDe Communie,

De kinderen die in dit schooljaar 2021 – 2022 in groep 4 zitten of 8 jaar zijn of worden, mogen het Eerste H. Communie ontvangen. Graag willen wij van u weten of uw kind dit schooljaar ook de eerste Communie wil ontvangen. Dat zouden we heel erg fijn vinden.

De eerste heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur in de Antonius van Padua kerk te Blerick voor de scholen: Titus Brandsma, Natuurlijk, de Regenboog en de Schans.

De eerste heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 12 juni 2022 om 11.30 uur in Johannes de doper Kerk te Blerick voor de scholen: De Klingerberg, Mikado en De Harlekijn.

De eerste heilige Communie zal plaatsvinden op donderdag 26 mei 2022 om 11.30 uur in de Josef kerk Hout-Blerick voor de school : De Springbeek

 

 

Sint Hubertuskerk verkocht

Beste parochianen,

Bij deze deelt het kerkbestuur u mede, dat de Hubertuskerk per 1 september 2021 verkocht is aan de heer Marcel Lenders.

De heer Marcel Lenders is eigenaar van het museum van Wasrol tot DVD, gevestigd in de Boekend. Het museum bevat een grote collectie apparaten die een beeld geven van de ontwikkeling van beeld en geluid door de jaren heen.

Het museum heeft daar ter plaatse te weinig ruimte om te kunnen uitbreiden.

De kerk zal verbouwd worden tot een volwaardig museum met meerdere verdiepingen.

De huidige kapel aan de zuidzijde van het gebouw blijft als zodanig in gebruik.

Hoorzitting

Beste parochianen,

Zoals eerder aangekondigd, houdt het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick op dinsdag 28 september om 20:00 uur in de Antonius van Paduakerk de formele hoorzitting over de fusieparochie St. Lambertus.

U bent allen van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick