077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Nood leert bidden

Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland komt er veel onrust in de wereld. Mensen ver weg en dichterbij zijn bang geworden. Jong en oud maken zorg over de oorlogssituatie en over de mensen in nood. Er zijn veel mensen die hun handen uit de mouwen steken om mensen te helpen. Ondertussen zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen om de vluchtelingen en noodlijdende mensen te helpen. Niet alleen door daden maar ook door vele gebeden steunen ze hun medemensen. Er zijn veel mensen begonnen om te bidden. Paus Franciscus heeft Aswoensdag als een dag van gebed uitgeroepen. Rusland en Oekraïne worden toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op 25 maart zal Paus Franciscus deze toewijding verrichten tijdens een boeteviering die hij om 17.00 uur zal leiden in de Sint-Pietersbasiliek. Op die dag houden wij na de mis van 19.00 uur een eucharistische aanbidding in de Antoniuskerk en bidden wij heel bijzonder voor wereld vrede.

Het geloof en gebed zijn een houvast in ons leven. Ik zag op één van de oorlogsfoto’s een ouder iemand uit Oekraïne,  lopend met een kruis op zijn schouders richting de grens om asiel te zoeken. Hij heeft in zijn moeilijkheden zijn houvast niet losgelaten. Het geloof helpt de mensen om verder te gaan, om te blijven vertrouwen dat God ons niet in de steek zal laten en dat het alles goed zal komen. Heel recent heb ik een mooi spreekwoord gezien over gebed: “Als je knieën beginnen te knikken, kniel er dan op neer!”. Bidden is praten met God. Hoe kunnen de mensen dat doen? Een gezamenlijke viering in de kerk is een moment van bidden met en voor elkaar. En mensen doen dat thuis ook door te lezen uit de Bijbel, een kaarsen aan te steken voor de beeltenis van een heilige, wijwater te gebruiken om een kruisje te maken, voor en na het eten bidden, spirituele boeken lezen enz.

Bidden is belangrijk voor jong en oud.  Een auto kan niet blijven rijden zonder op zijn tijd te stoppen om te tanken. Zo is het ook met mensen. Gebed is een vorm van tanken. Dan nemen wij tijd om tot rust te komen. Bidden blijft spannend en vormend. In onze parochies organiseren wij naast de dagelijkse viering in de kerk (door de week iedere avond om 18.30 uur rozenkrans gebed en om 19.00 uur een H. Mis in de Antoniuskerk en in het weekend in al onze kerken) ook verschillende activiteiten en verdiepingsmomenten voor de mensen. Iedere eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur is er een geloofsverdiepingsavond, iedere eerste zaterdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur een bijeenkomst van de jongeren, iedere tweede zaterdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur kindermiddag, een keer per maand op een avond vormelingen bijeenkomst enz. Wij zoeken ook vrijwilligers om deze activiteiten voort te zetten en om ons bestuurlijk te helpen. Wilt u ons helpen, neem dan contact met mij op.

“Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de mens. En de mens verandert de wereld” (Albert Einstein)

Pastoor Muprappallil

Vastenactie

Even minderen voor een ander?

Ieder jaar nemen wij een Vastenactie project waarvoor wij als parochie ons in de Veertigdagentijd in het bijzonder willen inzetten. Ook dit jaar komt de opbrengst van de Vastenactie ten goede aan de St. Antony’s School Azhangadu.

Afgelopen jaar werd de deelstaat Kerala (India) tijdens het moesson seizoen getroffen door onverwacht zware regenval. Duizenden mensen werden getroffen door de vloed en de aardverschuivingen. Het dorp Azhangadu van het bisdom Kanjirapally is een van de zwaarst getroffen plekken. Op 23 oktober 2021 hadden de mensen daar zwaar te lijden ten gevolge van aardverschuivingen en bergstromen. Ook de eerder genoemde school heeft toen veel schade opgelopen en meubels en stoelen zijn weggespoeld of onder de modder gekomen.

Het bisdom Kanjirapally waar kapelaan en ik zelf vandaan komen heeft veel werk gedaan om de mensen te helpen o.a. het herstellen van wegen, van huizen enz. Ondertussen is men al begonnen met het herbouwen van de beschadigde delen van deze school, maar met de geldmiddelen van de parochianen en de instanties van het bisdom kan men dit zelf niet afmaken en men vraagt om hulp van anderen. Wij kunnen hen helpen met een financiële bijdrage!

Als parochie organiseren wij een soep actie en een Indiase maaltijd actie voor dit project. Onze vrijwilligers maken soep en verkopen deze na de weekend missen van 5 en 6 maart, en 19 en 20 maart.

En voor 27 maart bereiden we ook een 3-gangen Indiase maaltijd. Wij vragen een minimum bijdrage van €15,- voor deze maaltijd. U kunt hiervoor maaltijdvouchers kopen t/m dinsdag 22 maart in een van onze kerken na de viering of bestellen via onderstaand nummer.

De bestelde maaltijd kunt u dan op zondag 27 maart tussen 16.00-18.00 uur afhalen bij de pastorie, Baarlosestraat 1 in Blerick.

Meer info; Baarlosestraat 1, 5921 EB, Blerick, 077-3230144 , of een mailtje naar de pastoor of naar de kapelaan: muprappallil@gmail.com, bobythottakara@gmail.com of kijk naar onze website: https://www.rkpfblerick.nl

Wilt u deze vastenperiode minderen voor een ander?  Dat kan, wat u uitspaart door te minderen, kan besteed worden aan de herbouw van de school in Azhangadu. Koop een beker soep of een lekkere Indiase maaltijd, of geef zo geld voor dit goede doel.

NL92RABO 0100 9402 85 t.n.v. Parochiefederatie Regio Blerick.

Elke gift telt.

Alvast hartelijk dank

Pastoor Muprappallil