077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op zondag 15 oktober 2017 trekt deze bedevaart naar het bekende klooster van de Redemptoristen in Wittem.
Hier wordt de H. Gerardus vereerd. De bus vertrekt om 9.05 uur bij de St. Antoniuskerk.

Na aankomst in Wittem is er een plechtige H. Mis in de Gerarduskapel om 12.15 uur.
Aansluitend vindt de ziekenzegening plaats. Om 15.00 uur is er Lof en Processie door de tuin.

De bus vertrekt weer om 16.30 uur.

Al sinds de 19e eeuw bezoeken mensen Klooster Wittem. Ze komen naar het beeld van Gerardus of de icoon van Maria. Deze bedevaart is een levende traditie. De pelgrims komen in groepsverband, in een klein gezelschap of individueel. Achter de kapel is de mooie kloostertuin. Ook deze is een rondgang waard. Het bedevaartseizoen start in mei en eindigt op de laatste zondag van het Gerardusoctaaf: de zondag na 16 oktober.

Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar bij Fam. Peters-Cabooter, Kloosterstraat 9, tel. 3820830 of bij dhr. Ton Op het Veld, Molenbossen 513, tel. 3823592