077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op zondag 14 oktober 2018 trekt deze bedevaart naar het bekende klooster van de Redemptoristen in Wittem.
Hier wordt de H. Gerardus vereerd.

De bus vertrekt om 9.05 uur bij de St. Antoniuskerk.
Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar bij
Fam. Peters-Cabooter, Kloosterstraat 9, tel. 3820830,
Dhr. Ton Op het Veld, Molenbossen 513, tel. 3823592
De bus vertrekt weer om 16.30 uur

Al sinds de 19e eeuw bezoeken mensen Klooster Wittem. Ze komen naar het beeld van Gerardus of de icoon van Maria. Deze bedevaart is een levende traditie. De pelgrims komen in groepsverband, in een klein gezelschap of individueel.  Achter de kapel is de mooie kloostertuin. Ook deze is een rondgang waard.