077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Afgelopen zondag vond de plechtige Hoogmis plaats in Heerlen- Schandelen , in de H. Hart kerk, van onze nieuwe Pastoor Muprappallil, – waarbij de Kerk overvol was- met alle mensen die een afscheidsgroet wilden brengen.

Na afloop van de indrukwekkende Dienst,  -met Fanfare en prachtig koorgezang-, was er een zeer drukke, en gezellige receptie in het parochiehuis van de Kerk.

Veel mensen uit de Heerlense Parochie feliciteerden het Kerkbestuur in Blerick met de benoeming van de nieuwe Pastoor Rijo Muprappallil Joseph  in Blerick, Boekend en Hout Blerick: “een voortreffelijke Herder , kortom, gelukkig de Parochies waar hij komt te werken!”.

Onder dit gesternte wekt de start van de nieuwe Pastoor, – na zijn installatie in de Sint Antoniuskerk zondag 6 oktober om 14.00 – hoge verwachtingen, en wij wensen hem minstens evenveel succes in onze Parochiefederatie!

Het Kerkbestuur.