077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Bediening: Sacrament van de zieken

Er zijn in de kerk 7 sacramenten: Doopsel, Vormsel, Communie, Biecht, Huwelijk, Priesterschap en het Sacrament van de zieken (ziekenzalving).

Het Sacrament van de zieken heeft in de volks mond een andere naam gekregen, ‘bediening’.

In een van mijn vorige parochies had iemand mij gevraagd om zijn moeder te komen ‘bedienen’. Ik ben in het zorgcentrum geweest en heb samen met hen gebeden en de zieke moeder het sacrament van de zieken toegediend en daarna ben ik verder gegaan. Twee dagen later zag ik de zoon langs de kerk lopen en ik vroeg hem hoe het met zijn moeder ging. Het antwoord van hem was: “dat heeft niet geholpen”. Ik heb het niet begrepen en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “mijn moeder leeft nog en de bediening heeft niet geholpen”.

Nog steeds is in het gevoel en de gedachten van velen het sacrament van de zieken een sacrament dat je pas gaat ontvangen op het laatste moment van je leven. Maar dan begrijp je dit sacrament verkeerd. De gebeden van de ziekenzalving duiden aan, dat wij niet bidden om de dood van de zieke maar om Gods steun en kracht voor de zieke en eventueel genezing.  Soms vragen de mensen hoe vaak iemand dan dit sacrament kan ontvangen. Zolang je ziek bent, zolang je verlangt naar de zegen van God in je leven, tijdens je ziekte, kun je daarom vragen. Bijvoorbeeld voordat je een grote operatie ondergaat. Elk sacrament schenkt Gods kracht en zegen over de gelovige mensen.

Pastoor Muprappallil