077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Wilt u voor mij bidden?

In de vorige uitgave van de Blerickse Krant heb ik een artikel geschreven met de titel “Alstublieft, kerstkaarten niet weggooien!”. Op dit artikel hebben veel mensen gereageerd en velen kwamen de kerstkaarten brengen in de kerk (de mand achter in de kerk is nu bijna vol) en ook op de pastorie. U kunt deze nog gerust brengen naar de kerk of naar de pastorie.

Een paar dagen geleden belde een jonge vrouw bij de pastorie aan. Zij kwam de kerstkaarten brengen. Ik zag haar toen voor de eerste keer, wij stonden bij de deur en spraken met elkaar. Toen zei zij tegen mij: “Ik heb maar heel weinig kaarten, toch wilde ik deze graag bij u komen brengen, omdat dit een goede gelegenheid is voor mij om met u te praten. Daarom ben ik met die paar kaarten gekomen.” Aan het einde van ons gesprek vroeg zij aan mij: “Ik ben niet gelovig maar toch vraag ik u:  wilt u voor mij bidden?”  “Ik zal zeker voor u bidden”, gaf ik haar ten antwoord. “Heeft u een speciale intentie om voor te bidden?”, vroeg ik aan haar en zij zei “Ik ben op dit moment op zoek, op zoek naar de zin van mijn bestaan. Ik heb een perspectief en een houvast nodig in mijn leven.” Daarna gaf ik haar het gebed tot de Heilige Geest (Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen…) en vroeg haar om dit gebed meerdere keren te bidden, als zij zich verlaten voelde, eenzaam of onzeker was.

Het gebed is een houvast. En door onze gebeden kunnen wij ook veel mensen sterken in deze onzekere dagen van corona. Door de week is iedere dag om 18.30 uur het rozenkransgebed en om 19.00 uur de H. Mis in de kerk en op woensdag na de H.Mis van 19.00 uur hebben wij tot 20.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Als u een speciale intentie heeft om voor te bidden, kunt u deze aan mij doorgeven per mail of via een briefje in de brievenbus. Jullie zijn welkom om mee te bidden. Ik zal zeker jullie intenties ook meenemen in mijn gebed.

Pastoor Muprappallil