077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl
Beste mensen,
Men kan naar de kerk komen zonder aanmelding.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.
De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangegeven en banken afgeplakt.


Vieringen Allerzielen

Zaterdag   30 oktober Onbevlekt Hart van Maria     18.00 uur
Zaterdag   30 oktober H. Joseph                              19.15 uur
Zondag      31 oktober H. Antonius van Padua         10.00 uur
Zondag      31 oktober H. Johannes de Doper          11.30 uur

 In deze viering worden alle overledenen van onze parochies herdacht.

De graven worden gezegend op zondag 31 oktober

Na de H. Mis van 10.00 uur op het Antonius kerkhof
Om 14.00 op het kerkhof in de Boekend
Om 14.00 op het kerkhof in Hout-Blerick