Advent

Gezinsmissen:
Zaterdag 30 november    19.15 uur Joseph
Zondag 1 december        10.00 uur Antonius
Zondag 1 december        11.15 uur Joh. de Doper


Dinsdag 17 dec. H. Mis en Boeteviering (biecht)
19.00 uur Antonius