077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl
Beste mensen,
Men kan naar de kerk komen zonder aanmelding.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.
De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangegeven en banken afgeplakt.