077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Geachte parochianen,
In navolging op de Mariavesper op 12 februari jl., – waarin herdacht werd dat 370 jaar geleden op de synode van Venlo de officiële status van bedevaartsoord werd verleend aan onze buurstad
Kevelaer – , organiseert het Dekenaat Venlo een busreis naar Kevelaer op zaterdag 3 juni.
De Geestelijkheid van Kevelaer heeft alle parochianen van Venlo uitgenodigd om aan deze Maria verering ( Maria Umtracht) deel te nemen.
U Kunt zich opgeven bij het dekenaat Venlo, middels bijgevoegd aanmeldingsformulier!
Opstapplaats: Familiekerk Venlo.
Vertrektijd: 9 uur.
De kosten zullen ongeveer € 10.- per deelnemer bedragen.

Vriendelijke groeten,

Ton Weber,
Kerkmeester Parochiefederatie regio Blerick.

 

Klik op dit plaatje voor het inschrijfformulier.