077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Aan de vooravond van de veertigdaagse vasten wordt in veel rooms-katholieke landen en streken enkele dagen een uitbundig feest gevierd, Carnaval. In Limburg wordt het feest ook wel met ‘Vastelavond’ aangeduid. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gekoppeld aan het katholieke vasten. Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden. Carnaval mag nu weer gevierd worden, nadat we het vorig jaar moesten overslaan.

De zevende zondag voorafgaande aan Paaszondag is carnavalszondag. Het feest begint in Nederland doorgaans op de zaterdag daarvoor en eindigt op Aswoensdag. Dan begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Het is een dag van ingetogenheid na de dolle dagen van het carnavalsfeest. Tijdens de Aswoensdag plechtigheid zet de priester een askruisje op het voorhoofd van de gelovigen met de woorden: “Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren”. Dat betekent dat je als mens niet oneindig lang leeft. Je moet rekening houden met je eigen vergankelijkheid. In de katholieke Kerk is Aswoensdag een verplichte vastendag.

40-daagse vastentijd: wat is dat? Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld minder met je mobiele telefoon spelen, bewust kiezen om te minderen met wat je heel erg leuk vindt, bewust omgaan met het natuur. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken: een betere omgang met jezelf; een betere omgang met je medemensen; een betere omgang met het milieu en de gehele wereld, en een betere omgang met God. Vasten is voor gelovigen een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning op je eigen handelen.

De vastentijd is ook een periode van bezinning op en solidariteit met anderen. Vasten betekent ‘even minderen voor een ander’. Tijdens de vastentijd organiseren wij ieder jaar een Vastenactie. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Het idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Dit jaar willen wij een lagere school helpen in India.  Door de overstromingen aldaar leed deze school veel schade, veel van de infrastructuur moet vernieuwd worden. Daar willen wij een handje bij helpen door de vastenactie. Wilt u ook meedoen en meehelpen? Heel graag. U kunt u bijdrage overmaken naar: NL92RABO 0100 9402 85 t.n.v. Parochiefederatie Regio Blerick.

Wilt u in de tijd rond zondag 27februari (de zondag vóór Aswoensdag) uw oude gewijde buxustakjes terugleggen in de daartoe bestemde manden in de kerk? De takjes mogen niet worden weggegooid, het zijn immers gewijde takjes. We zullen ze eerbiedig verbranden zodat we weer as in voorraad hebben. Deze wordt gebruikt om op Aswoensdag de askruisjes mee te geven. Woensdag 2 maart om 19.00 uur is de plechtige Aswoensdag viering. U bent van harte welkom om een nieuwe start te maken in uw leven.

Pastoor Muprappallil