077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

de kerststal te bezichtigen

Kerk open om de kerststal te bezichtigen:

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 januari van 14.00 – 16.00 uur zijn de Antoniuskerk en de Johannes de Doper kerk open
voor mensen die de mooie kerststallen van onze kerken willen bezichtigen. 

De kerststallen van de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk laten wij staan tot 2 februari (Maria Lichtmis).
Dan krijgen veel mensen de kans om in de maand januari onze kerststallen te komen bekijken.

Jullie zijn van harte welkom

 

vieringen vanaf 1 juni

Vieringen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni mogen er weer vieringen met meerdere aanwezigen in de kerken gehouden worden, eerst met 30 personen, en vanaf 1 juli waarschijnlijk met 100 personen.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. We zullen in de kerk looproutes aangeven en banken afplakken. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Wel belangrijk: u moet u tevoren aanmelden.

Voor de weekendmissen (ook voor 1 juni, 2e Pinksterdag) dient u zich aan te melden. U kunt dat doen door op vrijdag of zaterdag naar de pastorie te bellen

077- 323 01 44 of te mailen muprappallil@gmail.com, (meldt hierbij uw naam en telefoonnummer) en geef aan naar welke H. Mis u in de Antoniuskerk wilt komen. Als u geen reactie van de pastoor krijgt kunt u gewoon komen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een andere H. Mis, als daar nog wel plaatsen vrij zijn.

U kunt in het overzicht zien dat wij de mistijden aangepast hebben. Deze aanpassing geldt alleen voor de maand juni omdat er dan maar 30 personen per viering toegelaten kunnen worden. Wij hebben het aantal vieringen vanaf 1 t/m 30 juni, tijdelijk verhoogd zodat er meer personen een viering kunnen bijwonen.

U kunt in uw collecte contactloos deponeren in de collectebus aan de ingang van de kerk.

De communie mag u weer ontvangen vanaf Sacramentsdag, zondag 14 juni.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.

 

Voorlopige mistijden

Pastoor heeft met pijn in hart moeten beslissen dat in de maand juni de H. Missen alleen maar in de grote Antoniuskerk zijn. Dit om aan de RIVM normen te voldoen, en om ervaring op te doen i.v.m. organisatie in de moeilijk tijd.

Maandag t/m vrijdag 18.30 uur Rozenkrans en 19.00 uur

Tot 1 juli zijn de mistijden in de weekends:

Zaterdag 18:00 uur Antonius

Zondag 10.00 uur Antonius
en 11.15 uur Johannes de Doper

Over de vieringen vanaf de maand juli zult u nader bericht ontvangen.

 

Lente-in-je-geloof dagen 50-plussers

Lente-in-je-geloof dagen 50-plussers

We gaan op zoek naar nieuwe kleur en fleur in ons geloof tijdens een midweek voor 50-plussers van de Emmanuel Gemeenschap. Kom van zondag 19 april t/m woensdag 22 april naar de Brabantse bossen in Helvoirt. Geniet van bijzondere verhalen, mooie vieringen en praktische inspiratie. Ervaar de lente tijdens een heerlijke wandeling.

Dagelijks vieren we de H. Mis, er is tijd voor gebed en gesprek. In alle vrijheid, niks moet. Neem de tijd om te genieten van een kop koffie, bij te praten en lekker uit te rusten. De midweek is in Bezinningscentrum Emmaus in de buurt van Tilburg. Van harte welkom!

Informatie en opgave: www.emmanuelnederland.nl of bel 077-382 82 49 of 0346-56 73 41.

De bijbehorende folder is hier te bekijken Lenteweek_2020-3

Dineren op de pastorie voor jongeren

Beste jongeren,

Rondom Kerst willen wij alle jongeren van onze parochies uitnodigen om samen te komen voor een diner op de pastorie. Dit is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Wij willen graag in het nieuwe jaar met een jongerengroep beginnen in onze parochies en deze kerst ontmoeting is een mooi start moment.

 

Datum: zondag 22 december
Tijd: 17.00 – 20.00 uur
Locatie: Pastorie, Baarlosestraat 1
Leeftijd: tussen 11 en 30 jaar
Kosten: Gratis

Als je wil komen, graag aanmelden vóór woensdag 18 december bij pastoor: muprappallil@gmail.com of 077-3230144

NB: Heb je een dieet, geen probleem, maar geef het wel even aan als je je aanmeldt.

Hartelijke groeten,

Pastoor Rijo Muprappallil
Kapelaan Boby Thomas

Nieuwe kapelaan voor de parochiefederatie Regio Blerick

Beste parochianen,

Kapelaan Boby Thomas (30 jaar) is door Mgr Harrie Smeets benoemd tot de
kapelaan van de parochies in de Parochiefederatie Regio Blerick . De nieuwe kapelaan is
evenals de nieuwe pastoor afkomstig uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van
India.
Kapelaan Boby Thomas behoort tot het bisdom Kanjirapally. Hij is zijn
priesteropleiding begonnen in het jaar 2006. Tijdens zijn tijd op het klein
seminarie heeft hij zijn bachelor in wiskunde behaald aan de universiteit. In
2010 begon hij zijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major
Seminary in Aluva. Daarna heeft hij een jaar stage gelopen op de jeugd en
jongeren afdeling van het bisdom Kanjirapally. In 2013 is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie opleiding, die hij heeft gevolgd op het
Grootseminarie Rolduc. Gedurende de zes jaar van zijn theologie opleiding
heeft hij in verschillende parochies via een snuffelstage kennis gemaakt met het
kerkelijk leven in ons bisdom, o.a. in de parochies van Schaesberg, Landgraaf
en Waubach. Afgelopen jaar heeft hij zijn pastorale stage gedaan in de parochie
van Hoensbroek.
De installatie van pastoor Muprappallil is op zondag 6 oktober om 14.00 uur in
de H. Antonius van Paduakerk (Antoniuslaan 93) te Blerick. Tijdens deze
plechtige Heilige Eucharistieviering zal de nieuwe kapelaan Boby Thomas aan
de parochianen worden voorgesteld.

De nieuwe kapelaan is op dat moment nog diaken en zal in januari 2020 in India
tot priester gewijd worden. Diaken Hendrix zal zijn taken als diaken blijven uitvoeren
en onze nieuwe pastoor en kapelaan terzijde blijven staan.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick