Secretaris Antoniusconcert

Op 7 april 2019 wordt het vijfde Antoniusconcert “Voor Elkaar” georganiseerd.
Het organisatieteam zoekt een secretaris.

Taken:
– vergaderingen (intern en extern) voorbereiden en eraan deelnemen
– correspondentie voeren
– contacten onderhouden (samen met organisatieteam)
– de PR van dit lustrumconcert mede vormgeven
– een facebookomgeving mede inrichten
– trekker zijn van een op te richten groep “Vrienden van het Antoniusconcert”

Voor info en reacties zie https://vrijwilligerscentralevenlo.nl/vacature_detail/secretaris_antoniusconcert

Ziekentriduüm Blerick (Regenboogdagen)

Beste gasten en medewerkers,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 73-ste
Regenboogdagen (ziekentriduüm), die worden gehouden op:
Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 oktober.
We hopen dat deze drie dagen voor u een steun en tevens
een weldoende afwisseling in uw leven zal zijn.

Het bestuur van het Regenboogdagen:

Dhr. M. Jeurissen, voorzitter tel.06-28645650
Mevr. M. Versleijen, secretaresse 382 9519
Mevr. H. Kort 382 4378
Mevr. R. Leenen 382 6886
Dhr. C. Luijpers 382 1084
Mevr. W. Simons 387 0623
Dhr. P. Weijmans 382 2474

Programma

9.00 uur. Ontvangst van de gasten.
9.30 uur. Opening.
9.40 uur. Ontbijt.
10.15 uur. Dinsdag en woensdag: Eucharistieviering.
Donderdag: Mariaviering.
Hierna: Gelegenheid om de krant te lezen,
een praatje te maken, een kaartje leggen, enz.
12.30 uur. Diner, waarna rusttijd.
14.00 uur. Ontspanning. Elke dag iets anders.
Tussendoor Koffie met vlaai.
16.30 uur. Terug naar huis.
Taxi’s niet voor 16.30 uur bestellen.

De zang tijdens de vieringen wordt verzorgd door:
-dinsdag: Herenkoor Antonius Blerick.
-woensdag: Schola 54 Panningen.
-donderdag: Dameskoor Antonius Blerick.

76e Bedevaart naar de H. Gerardus in Wittem

Op zondag 14 oktober 2018 trekt deze bedevaart naar het bekende klooster van de Redemptoristen in Wittem.
Hier wordt de H. Gerardus vereerd.

De bus vertrekt om 9.05 uur bij de St. Antoniuskerk.
Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar bij
Fam. Peters-Cabooter, Kloosterstraat 9, tel. 3820830,
Dhr. Ton Op het Veld, Molenbossen 513, tel. 3823592
De bus vertrekt weer om 16.30 uur

Al sinds de 19e eeuw bezoeken mensen Klooster Wittem. Ze komen naar het beeld van Gerardus of de icoon van Maria. Deze bedevaart is een levende traditie. De pelgrims komen in groepsverband, in een klein gezelschap of individueel.  Achter de kapel is de mooie kloostertuin. Ook deze is een rondgang waard.

 

Radio Maria viert 10-jarig jubileum op zaterdag 3 februari

Radio Maria Nederland viert op zaterdag 3 februari haar 10-jarig jubileum. Om 12:30 uur ’s middags is mgr. De Korte de hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, de stad waar het allemaal begon. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn in het nabijgelegen Sint-Janscentrum.

In 2008 startte het katholieke radiostation haar activiteiten in Nederland met een studio in ’s-Hertogenbosch en landelijk bereik. Inmiddels is de zender niet meer weg te denken uit het katholieke medialandschap. “Radio Maria is er om de mensen te ondersteunen in hun geloofsleven. Zowel door samen te bidden alsook door inspirerende verhalen en interessante informatie over het geloof uit te zenden”, zegt programmadirecteur pater Elias over de doelstelling van het station.

Het aankomende jaar staat voor een groot deel in het teken van het jubileum. Zo wordt onder andere een provincietour georganiseerd. In twaalf maanden tijd gaat Radio Maria iedere maand naar één van de twaalf provinciën. “Er zijn nog heel veel mensen die geen weet hebben van de rijkdom die Radio Maria hun te bieden heeft. Daarom willen we dit jaar aangrijpen om Radio Maria Nederland nog meer op de kaart zetten”, aldus pater Elias.

Radio Maria nodigt iedereen die de zender een warm hart toedraagt uit om zaterdag 3 februari naar ’s-Hertogenbosch te komen om het jubileumfeest mee te vieren.

Radio Maria Nederland is onderdeel van de World Family of Radio Maria en is te ontvangen via DAB+, internet en de app.

Wat:                   10-jarig jubileumfeest Radio Maria Nederland
Wanneer           zaterdag 3 februari 2018
Tijd en plaats:   12.30 uur Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch.
Aansluitend feestelijk samenzijn in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch

Info:                    www.radiomaria.nl/jubileum

Nieuwe kledingcontainers geplaatst

Deze week zijn weer nieuwe kledingcontainers bij de diverse kerken geplaatst.
De opbrengst van kleding en schoenen zal nu door het pastorale team/kerkbestuur gebruikt worden voor o.a. pastorale zorg binnen de parochiefederatie en voor jeugd- en jongerenwerk.
Over de opbrengsten zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden.