077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Maria

Ons Mariabeeld

Afgelopen dagen werd ons Limburgse land heel erg getroffen door zware overstromingen. Het is nu gelukkig voorbij. Maar dat heeft heel veel spanningen opgeleverd bij de mensen die langs de oevers van de Maas wonen en ook daarbuiten.

Hoe en wat nu verder? Zo veel twijfels. Moeten wij wel of niet weg van ons huis? En als wij weg moeten, wat nemen wij met ons mee? En als wij later teug komen, wat zal er nog over zijn van ons huis?

Ik heb met verschillende mensen gesproken tijdens deze ramp. Iemand zei tegen mij: pastoor, bid voor ons dat wij gespaard mogen blijven”. Er stond een jongen bij, en toen hij dat hoorde begon hij te lachen. Misschien vroeg hij zich wel af of het gebed ons echt zou kunnen helpen.

Na een tijdje sprak ik met een van mijn buurvrouwen, en zij zei: “pastoor, ons huis loopt langzaam vol met water. Wij hebben ons Maria beeld op een vensterbank gezet en tot haar gebeden. Ik heb Maria gevraagd om voor ons te zorgen en ook haar eigen voeten droog te houden”.

Na de overstromingen heb ik met haar gesproken en toen zei zij: “pastoor, Maria heeft ons beschermd, het water is niet in onze woonkamer gekomen”.

Het vertrouwen en het geloof geeft ons de rust en de kracht om verder te gaan. Misschien zullen mensen die niet geloven dit als een kinderachtige gedachte en houding beschouwen, maar voor de mensen die wel geloven geeft dit rust en kracht om verder te gaan ondanks hun moeilijkheden. Want iedereen die op Hem vertrouwt zal niet teleurgesteld worden.

Op een gegeven moment begint de zon te schijnen, de warmte van de zon heeft ons goede hoop gegeven om vooruit te kijken naar betere dagen.

Wij denken soms dat wij niemand nodig hebben. Wij hebben en wij kunnen alles zelf. Maar een overstroming als deze geeft ons de kans om na te denken over ons eigen bestaan, over onze zogenaamde ‘zekerheden’. Zo veel mensen, jong en oud, hebben de handen uit de mouwen gestoken om een ander te helpen. Ik heb de hulp van zoveel mensen gekregen om de begane grond van de pastorie en het
parochiekantoor te ontruimen en later weer terug te zetten. Mijn dank is zeer groot. Ik woon nu anderhalf jaar hier op de pastorie op de Baarlosestraat. En deze crisis heeft mij een mooie kans gegeven om veel andere mensen te leren kennen en dichter bij hen te komen. Laat het geloof ieder van ons steunen, ondanks de moeilijkheden in ons leven, om vol vertrouwen vooruit te kijken naar betere momenten in ons leven.

Laat Maria door haar moederlijke bescherming ieder van ons bijstaan in de nood.

 

Pastoor Muprappallil

het sacrament van boete en verzoening

“Ik ben nu bezig met mijn dood”

Afgelopen week tijdens een gesprek zei een oudere vrouw tegen mij: “ik heb geen problemen met mijn gezondheid, maar ik ben de laatste tijd toch veel meer bezig met mijn dood. Ik wil, voordat ik doodga, een aantal dingen goed maken”.

Sommigen onder ons denken wel na over de dood, anderen gooien het ver van zich af. Iedereen draagt de dood al vanaf zijn geboorte in zich. Vroeg of laat gaan wij allemaal dood, dat is onontkoombaar.

Sommigen gebeurtenissen in ons leven, misschien tien of twintig of nog meer jaren geleden gebeurd, blijven altijd pijn doen. Sommige zaken kunnen wij wel vergeten en vergeven, bij andere zaken ligt dat veel moeilijker.

Maar als wij stil staan bij onze dood, dan willen wij graag in het reine komen met de anderen. Om sorry te vragen en vergeving te geven, daarvoor hoeven wij niet te wachten totdat de dood voor de deur staat, soms komt hij immers onverwacht.

Wij kunnen iedere nieuwe dag beginnen met het weer goed maken met elkaar. Voor de gelovigen is er het sacrament van boete en verzoening. Velen denken dat het moet gebeuren in een biechthokje, maar dat hoeft niet. Tegenwoordig maken mensen een afspraak, en komen ze naar de pastorie of naar de kerk voor een gesprek, of ik kom bij hen thuis.

Ik maak altijd tijd voor de mensen die willen komen biechten of gewoon voor een gesprek willen komen. In de biecht vraag je aan God om vergeving en daaruit krijg je de kracht om het met degene met wie je moeite hebt, weer goed te maken.

Hebt u zelf wel eens over uw eigen dood nagedacht? Is er misschien ooit iets misgegaan en wilt u het herstellen? Wacht niet tot het te laat is om het weer goed te maken. Sorry zeggen en vergeving schenken kan op elk moment van uw leven.

Pastoor Muprappallil

Dagelijkse hulp

Het leven is als.

Het leven is als een fluit, deze heeft weliswaar veel gaatjes en lege ruimte, maar als wij hem gaan bespelen, dan produceren deze zelfde gaatjes en lege ruimte betoverende melodieën.

Dagelijks kom ik mensen tegen die denken dat hun leven niets meer waard en niet meer leuk is. Allereerst wil ik tegen die mensen zeggen: kijk naar de kop van deze column. Een fluit heeft veel gaten, maar juist die gaten helpen de fluit om passende muziek te produceren. Dat bepaalt de bespeler van de fluit. Misschien zijn er veel problemen en zorgen in jullie leven, en die problemen en zorgen kunnen wij zien als de gaten in een fluit. Wij als mensen, wij bepalen zelf welke levensmuziek we gaan maken met ons leven, met de pijn en het verdriet in ons leven. U kunt daarbij kijken naar de schaduwkant of naar de goede kant in uw leven.

Tijdens een van mijn huisbezoeken vertelde een moeder over haar leven. Haar leven was en is een leven met veel zorg, ziektes, pijn en verdriet. Maar alles heeft zij overwonnen door haar wilskracht en een positieve kijk. En zij zei tegen mij: “Ik klaag nooit, ik kijk altijd heel positief naar mijn leven en dat geeft mij de kracht om iedere dag te genieten, en blij te worden van  kleine dingen in mijn leven.”

Dagelijks brengen de kapelaan en ik veel huisbezoeken. Daar willen wij veel tijd aan besteden. Dat helpt ons om veel mensen te leren kennen in onze parochies en aandacht te schenken aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek. Daarom zeggen wij altijd tegen de mensen: “Bel naar ons, en maak een afspraak.” jullie hoeven niet bezorgd te zijn dat de pastoor en de kapelaan het heel erg druk hebben. Het klopt, er is altijd meer dan genoeg te doen in de parochies, maar  wij maken graag tijd vrij voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek of een huisbezoek.

Heel vaak komen er mensen bij de pastorie voor een snee brood of voor hulp om boodschappen te kunnen doen. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen bij hun moeilijkheden. Vorige week hebben wij een aantal voedselpakketten extra gekregen, en deze delen wij nu uit aan mensen die het nodig hebben. Kent u iemand die zo’n voedselpakket kan gebruiken? Laat het mij dan aub weten. Zo kunnen wij deze mensen helpen. Niet vergeten, de voedsel pakketten zijn beperkt en Op = Op.

Er zijn zo veel redenen om dankbaar te blijven in ons leven. “Bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons steeds rijk. Bij het tellen van ons geld valt de opbrengst vaak zwaar tegen”. Wilt u ons helpen als vrijwilliger in de parochie, wilt u ons financieel steunen, uw hulp is van harte welkom. Elke vorm van hulp kunnen wij goed gebruiken. Alvast bedankt.

Pastoor Muprappallil

Het Huwelijk

Samen staan wij sterk.

De afgelopen twee donderdagen heb ik samen met de kapelaan de huwelijksvoorbereiding gedaan voor de drie echtparen die binnenkort gaan trouwen vanuit onze kerk. Tijdens deze avonden vroeg ik hen: “het is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd dat iemand gaat trouwen, en dan al helemaal niet vanuit een kerk. Waarom doen jullie het dan wel?”.

Eén van hen vertelde dat het geloof voor hen zo dierbaar en enorm waardevol is. “Wij kunnen niet alles regelen in ons leven, daarom vragen wij de hulp van God.” Niet als man en vrouw alleen, maar samen met God gaan ze een reis beginnen, gaan ze een avontuur aan.

Het kerkelijk huwelijk is geen verzekering, maar een driedubbel ineengevlochten koord, man, vrouw en God samen. Een met God vervlochten en verweven relatie, zo wordt deze sterker en langduriger. Alles wat je samen kunt doen brengt plezier. Samen kunnen wij veel doen.

Ik heb sinds kort een nieuwe tuinman. Hij heeft vrijwillig zijn diensten aangeboden om de pastorietuin bij te houden. Hij is niet de jongste maar iemand met groene vingers, met doorzettingsvermogen en een grote wilskracht. Toen hij bij mij kwam helpen, was het een tuin vol met onkruid. In een paar weken tijd heeft hij er een hele mooie tuin van gemaakt en de tegels met een hogedrukspuit helemaal schoongemaakt. Zonder zijn hulp was het niet zo geworden.

En daarna zijn er een paar mensen mij komen helpen door plantjes en potgrond te sponseren en te kopen. Door de inzet van deze mensen is het nu een mooie tuin geworden. Het is een mooi voorbeeld van de inzet van mensen.

 

Wij kunnen veel dingen krampachtig vasthouden, maar alles wat wij aan anderen geven, dat kan zijn onze tijd, energie, materiele rijkdom, kennis of wat dan ook, brengt geluk en plezier in het leven van de ander en ook in ons eigen leven. Kijk eens om je heen of er iemand jouw hulp nodig heeft, samen staan wij sterk.

 

Pastoor Muprappallil

Hoorzitting

Geachte dames en heren,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick nodigt u via deze weg uit voor de formele hoorzitting over de fusieparochie St. Lambertus op dinsdag 28 september 2021 om 20:00 uur in de Antonius van Padua kerk te Blerick.

Naast de leden van het kerkbestuur zal de Hoogeerwaarde Heer Monseigneur R. Maessen, vicaris-generaal van het bisdom Roermond en de hoogeerwaarde heer deken J. Spee, deken van het dekenaat Venlo, bij deze hoorzitting aanwezig zijn.

Op deze avond zal de motivatie van het kerkbestuur omtrent het omzetten van de huidige Parochiefederatie Regio Blerick naar de nieuwe fusieparochie St. Lambertus toegelicht worden.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick

Kerkbestuur

 


 

 

 

Jaarcijfers 2020 (x €1.000)
Personeelskosten 77 Bijdragen parochianen 111
Kosten onroerend goed 95 Opbrengst bezittingen 47
Kosten eredienst en pastoraal 14 Overige inkomsten 22
Verplichte en vrijwillige bijdragen 27
Overige kosten 7 Tekort 40

In 2020 is het tekort toegenomen als gevolg van hogere personeelskosten (twee priesters tegen in 2019  gemiddeld minder dan een).
Voorts zijn bijdragen van parochianen verminderd a.g.v. de corona-crisis; dit uitte zich o.a. door minder collect-inkomsten en inkomsten uit begrafenissen.


Nieuwe Kerkbestuursleden geïnstalleerd

Gisterenavond, di 8 juni 2021, heeft deken Spee mevr. van Knippenberg en dhr. Peters beide beëdigd als kerkbestuurslid van de Parochiefederatie Regio Blerick. Beiden waren reeds per 1 jan. 2021 benoemd.

Dit late beëdigen kon helaas door corona maatregelen niet eerder plaatsvinden.

Proficiat mevr. van Knippenberg en dhr. Peters