077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het Masker

Mensen met een masker.

 

In de Corona tijd hebt u zelf wellicht een mondmasker gebruikt of andere mensen ermee zien rond lopen. In de openbaar vervoer in Nederland en op openbare plekken bijvoorbeeld in Duitsland of in België is een mondkapje verplicht. We kunnen dan zien dat er veel verschillende soorten mondkapjes bestaan. Er zijn ook mondkapjes met een tekening erop. Dat maakt het gezicht van de mensen anders dan hij of zij werkelijk is, het wordt een masker.

 

In ons dagelijks leven zien wij veel mensen met zo’n mondkapje, met een masker. Dit dragen ze niet omdat er een virus is, maar ze dragen dit om hun ware persoon te verbergen voor de mensen om hen heen.  Dit soort maskers zien wij  in relaties, in het sociale leven, maar ook in het geloof. Hoe veel van de gedoopte en gevormde christenen onder ons  durven openlijk een ketting met een kruisje te dragen? Durven te vertellen dat ze gelovig zijn? Het geloof is een erfgoed dat wij doorgeven aan de volgende generatie, aan onze kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

 

Hoe kunnen wij ons geloof beleven en uitdragen zonder masker? Ieder van ons kan dit zelf invullen. Onze parochiekerk is de plek waar wij altijd samen komen om ons geloof te beleven en te vieren. Deze samenkomst maakt onze verbondenheid met de kerk en met elkaar sterker en wij  beseffen dat wij niet alleen staan in ons geloof. Zolang de mensen naar de kerk komen, hoeven wij geen kerken te sluiten. Ieder mens draagt een steentje bij voor de opbouw van de Kerk . Samen zijn wij de Kerk, samen vieren wij ons geloof en samen worden wij sterk.

 

Met een masker tegen het virus, maar zonder masker voor ons geloof.

 

Pastoor R. Muprappallil

Brief van Pastoor

Bijwonen van de H. Missen:

Wij mogen meer dan 100 kerkgangers toelaten, u hoeft zich niet van de voren aan te melden. Wel houden wij ons in alle kerken aan de regels van het bisdom. Dus 1,5, meter afstand houden, handen wassen e.d.

Vakantie plannen?

Op vakantie neem je vaak meer tijd voor elkaar, voor een mooi boek, voor wat rust. Dan maakt het niet zoveel uit of je ver weg gaat of dicht bij huis blijft of gewoon thuis bent. Je mag een aantal dingen op een laag pitje zetten, misschien minder verplichtingen, meer dingen voor jezelf. Soms kom je tijdens je vakantie op heel bijzondere plekken. Wat nu? Heeft u vakantie plannen ? Velen van ons hebben, misschien zelfs al vorig jaar, verschillende plannen gemaakt voor onze vakantie in 2020. Zoals velen van jullie, had ik ook mijn vakantie al eerder gepland, ik wilde graag mijn ouders en familie in India gaan bezoeken in deze zomer.

Helaas door een klein virus gaan de meeste van onze vakantie plannen niet door. Zo gaat dat vaker met onze menselijke plannen, het loopt precies anders als wij het willen of plannen. Hoe gaan wij dan verder? Sommigen worden erg boos, teleurgesteld of angstig. Maar mensen die het geloof hebben, kijken naar de tegenslagen met een positieve blik.  Met God erbij kun je veel aan, samen met God kom je veel verder. Problemen en tegenslagen maken de mensen sterk en het geloof geeft ieder van ons de kans om onszelf te veranderen en anderen te helpen.

Wij als parochie federatie Blerick willen mensen helpen waar het nodig is. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, laat het ons weten, dan proberen wij zoveel mogelijk deze mensen te helpen.  En de kerk heeft jullie hulp ook nodig. Wij zoeken fysieke en financiële hulp van mensen. Wilt u even nadenken over dit verzoek? Iedere hulp kunnen wij goed gebruiken en is van harte welkom. Wilt u een bijdrage overmaken, heel graag.

Dit kunt u doen naar Parochie Federatie Regio Blerick – NL92 RABO 0100 9402 85.

Deze tekst ben ik tegen gekomen op internet: De reisgids en de bijbel.

Een reisgids kwam op zijn weg een bijbel tegen. Ze zaten beiden in een weekendtas. De reisgids was een tikkeltje beduimeld, de bijbel zag eruit alsof hij pas ingebonden was. “Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel, en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt, “Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen, terwijl ik bijna zienderogen slijt. Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken, op mijn gegevens kun je altijd aan. De mens zegt waar hij heen wil reizen, ik geef vertrek en halteplaatsen aan.” Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even: “Ik beval de mensen niet zo, ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden: bij mij staan er geen aankomsttijden in.”

Ik wens jullie allen een goede gezondheid, veel ontspanning en Gods zegen in deze vakantietijd.

Jongeren BBQ:– Zondag 12 juli willen wij samen met onze jongeren een BBQ houden in de pastorietuin (Baarlosestraat 1, 5921 EB). Wij beginnen om 16.00 uur en rond 20.00 uur zijn wij klaar. Alle jongeren zijn welkom en de deelname is gratis. Graag van te voren aanmelden bij pastoor/kapelaan i.v.m. de inkoop.

Kerk poetsen: – Wij zoeken mensen die ons willen helpen om de Antoniuskerk een keer per maand te poetsen. Dit willen wij doen op de eerste zaterdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur, daarna drinken wij samen een kopje koffie met wat lekkers erbij. Graag een telefoontje of stuur een bericht of u tijd hebt om een handje te komen helpen. Vele handen maken licht werk.

Pastoor Muprappallil

kerkdiensten

KERKDIENSTEN

Vieringen vanaf 1 juli t/m 1 september

Vanaf 1 juli mogen bij de vieringen 100 mensen aanwezig zijn in de kerken, (tot 30 juni niet meer dan 30 personen).

Nadat wij de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk weer open hebben gesteld volgen nu ook de Josephkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk in Boekend.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangeven en banken afgeplakt. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Johannes de Doperfeest

Zondag 28 vieren wij om 11.15 uur het Hoogfeest van Johannes de Doper, in de Johannes de Doperkerk, patroon van deze kerk. Iedereen is welkom.

Activiteiten tijdens de coronatijd.

In de coronatijd zijn in onze Parochiefederatie vier verschillende activiteiten georganiseerd en deze waren zeer succesvol, met name door de grote deelneming. De volgende activiteiten werden gehouden: Tekeningen maken; Gedichten schrijven; Fotocollages en Fotograferen. Allen met als onderwerp “corona”. Er zijn twaalf winnaars, dat zijn: Jazz Gerritsen, Jacky Staaks, Anna Maria, Liam Stakenborg, Danique van Holten, Thomas Valentijn, Yvonne Haver, Joshua Nquen, Yavanka Valentijn, Gerrit Weber, Patricia Valentijn, Ruben Valentijn. Op zondag 5 juli tijdens de viering van 10.00 uur in de Antoniuskerk willen wij de prijzen uitreiken aan de winnaars. Iedereen is welkom.

Voor alle vieringen dient u zich van tevoren aanmelden.

Voor alle H. Missen, zowel voor doordeweeks als voor in het weekend dient u zich aan te melden. Opgeven door de pastorie te bellen 077- 323 01 44 of te mailen muprappallil@gmail.com. Meld hierbij uw naam en telefoonnummer en het aantal personen aan, indien u  met meerdere personen uit één huishouden komt en geef aan naar welke H. Mis u wilt komen. Als u geen reactie van de pastoor krijgt kunt u gewoon komen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn dan kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een andere H. Mis, als daar nog wel plaatsen vrij zijn. Ook mag u weer de H. Communie ontvangen, volg daartoe de instructies op die u door de pastoor of kapelaan worden gegeven.

Collecte

In de corona periode hebben wij een grote terugloop van onze inkomsten gezien. Gelukkig kwam de afgelopen weken een aantal mensen naar de pastorie om hun bijdragen persoonlijk af te geven. Onze dank daarvoor. Tijdens de vieringen houden wij geen collecte. U kunt uw bijdrage contactloos deponeren in de collectebus bij de ingang van de kerk. U kunt ook een bedrag overmaken naar Parochie Federatie Regio Blerick NL92 RABO 0100 9402 85.

Ouderavonden en de communievieringen 2021. 

Ouderavonden

Johannes de Doper:           Maandag 26 oktober 2020
Antonius:                               Dinsdag 27 oktober 2020
Joseph:                                 Donderdag 29 oktober 2020
Eerste communie les:         Woensdag 4 november:

Communievieringen:

Joseph:                                 Donderdag 13 mei 2021 om 11.15 uur
Johannes de Doper:           Zondag 16 mei 2021 om 11.15 uur
Antonius:                               Zondag 30 mei 2021 om 11. 15 uur

Pastoor Muprappallil

Antoniusfeest

Antoniusfeest

Zaterdag 13 juni is het feest van de H. Antonius van Padua, de patroon van de Antoniuskerk.
Vanaf vrijdag 5 juni beginnen wij met een Antoniusnoveen, die aansluitend aan de H. Mis gebeden wordt.
En op zaterdag 13 juni, de feestdag zelf,  zullen wij om 10.00 uur een plechtige viering houden ter ere van de heilige Antonius in de Antoniuskerk.

Iedereen is welkom

vieringen vanaf 1 juni

Vieringen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni mogen er weer vieringen met meerdere aanwezigen in de kerken gehouden worden, eerst met 30 personen, en vanaf 1 juli waarschijnlijk met 100 personen.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. We zullen in de kerk looproutes aangeven en banken afplakken. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Wel belangrijk: u moet u tevoren aanmelden.

Voor de weekendmissen (ook voor 1 juni, 2e Pinksterdag) dient u zich aan te melden. U kunt dat doen door op vrijdag of zaterdag naar de pastorie te bellen

077- 323 01 44 of te mailen muprappallil@gmail.com, (meldt hierbij uw naam en telefoonnummer) en geef aan naar welke H. Mis u in de Antoniuskerk wilt komen. Als u geen reactie van de pastoor krijgt kunt u gewoon komen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een andere H. Mis, als daar nog wel plaatsen vrij zijn.

U kunt in het overzicht zien dat wij de mistijden aangepast hebben. Deze aanpassing geldt alleen voor de maand juni omdat er dan maar 30 personen per viering toegelaten kunnen worden. Wij hebben het aantal vieringen vanaf 1 t/m 30 juni, tijdelijk verhoogd zodat er meer personen een viering kunnen bijwonen.

U kunt in uw collecte contactloos deponeren in de collectebus aan de ingang van de kerk.

De communie mag u weer ontvangen vanaf Sacramentsdag, zondag 14 juni.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.

 

Voorlopige mistijden

Pastoor heeft met pijn in hart moeten beslissen dat in de maand juni de H. Missen alleen maar in de grote Antoniuskerk zijn. Dit om aan de RIVM normen te voldoen, en om ervaring op te doen i.v.m. organisatie in de moeilijk tijd.

Maandag t/m vrijdag 18.30 uur Rozenkrans en 19.00 uur

Tot 1 juli zijn de mistijden in de weekends:

Zaterdag 18:00 uur Antonius

Zondag 10.00 uur Antonius
en 11.15 uur Johannes de Doper

Over de vieringen vanaf de maand juli zult u nader bericht ontvangen.