077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Hulp nodig?

De afdeling financiële zorg van de Parochie Federatie Regio Blerick wil mensen in nood bijstaan en vooruit helpen.

Deze afdeling bestaat uit vrijwilligers met een brede knowhow.
Hierdoor is het op veel fronten mogelijk vooruitgang te boeken en … om deuren te openen.
Onze vrijwilligers zetten zich maximaal in om het beste resultaat voor u te boeken.

Succes is niet altijd 100% verzekerd.  Maar … van twee dingen kunt u wel 100% zeker zijn:

  • Onze maximale inzet
  • U krijgt geen vervelende rekeningen voor werkzaamheden en inspanningen die de medewerkers van de financiële Zorg voor u verrichten.

Buiten Corona tijd is er op woensdagmorgen spreekuur in het zaaltje van de Antoniuskerk. Hier kunt u onder normale omstandigheden rustig binnenlopen om een afspraak te maken, op afspraak te komen of voor een kopje koffie. (Nu dus even niet)

Overigens gaan we het spreekuur weer oppakken, als corona dat toelaat.

Kunt u hulp gebruiken, neem dan gerust contact op; want wij zijn er voor u!

Dat kan via onderstaande mogelijkheden:

T: 084-8838215 | E:  fin.zorg@telfort.nl

 

Of vraagt u pastoor of kapelaan (T: 077-3230144)

ouderavonden

Data ouderavonden

De ouderavonden van de 1e H. Communie zijn:

Maandag 26 oktober 2020; om 20.00 uur, zaaltje Johannes de Doperkerk.

Dinsdag 27 oktober 2020 om 20.00 uur, zaaltje Antoniuskerk

Donderdag 29 oktober 2020 om 20.00 uur, Springbeekschool.

 

De ouderavond van het H. Vormsel is:

Woensdag 28 oktober 2020 om 20.00 uur, zaaltje Antoniuskerk.

 

Pastoor Muprappallil

Bediening

Bediening: Sacrament van de zieken

Er zijn in de kerk 7 sacramenten: Doopsel, Vormsel, Communie, Biecht, Huwelijk, Priesterschap en het Sacrament van de zieken (ziekenzalving).

Het Sacrament van de zieken heeft in de volks mond een andere naam gekregen, ‘bediening’.

In een van mijn vorige parochies had iemand mij gevraagd om zijn moeder te komen ‘bedienen’. Ik ben in het zorgcentrum geweest en heb samen met hen gebeden en de zieke moeder het sacrament van de zieken toegediend en daarna ben ik verder gegaan. Twee dagen later zag ik de zoon langs de kerk lopen en ik vroeg hem hoe het met zijn moeder ging. Het antwoord van hem was: “dat heeft niet geholpen”. Ik heb het niet begrepen en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “mijn moeder leeft nog en de bediening heeft niet geholpen”.

Nog steeds is in het gevoel en de gedachten van velen het sacrament van de zieken een sacrament dat je pas gaat ontvangen op het laatste moment van je leven. Maar dan begrijp je dit sacrament verkeerd. De gebeden van de ziekenzalving duiden aan, dat wij niet bidden om de dood van de zieke maar om Gods steun en kracht voor de zieke en eventueel genezing.  Soms vragen de mensen hoe vaak iemand dan dit sacrament kan ontvangen. Zolang je ziek bent, zolang je verlangt naar de zegen van God in je leven, tijdens je ziekte, kun je daarom vragen. Bijvoorbeeld voordat je een grote operatie ondergaat. Elk sacrament schenkt Gods kracht en zegen over de gelovige mensen.

Pastoor Muprappallil

Een sprong

Een sprong in het leven.

 

In dit zomer ben ik een paar dagen op Texel geweest om het prachtige eiland te bezoeken. Tijdens mijn bezoek heb ik een parachutesprong gedaan. Eerst met een vliegtuig naar boven en daarna met iemand (tandem) naar beneden gesprongen. Dat was een sprong van 13.000 ft.

Veel mensen zeiden tegen mij: ik durf dit niet omdat ik hoogtevrees heb, omdat ik niet van avonturen houd, of omdat ik bang ben voor een ongeluk enz. Op het eerste moment was het wel spannend voor mij, maar voor de sprong heb ik tegen mijzelf gezegd: “jij bent niet alleen, daarom hoef je niet bang te zijn. Er is iemand naast je, als er iets is, die laat je niet los”. Je hebt dan een blind vertrouwen op iemand die je daar bij het vliegveld drie minuten voor de reis de eerste keer hebt ontmoet. Dit kunnen wij ook vergelijken met ons geloof.

Voor gelovige mensen is hun geloof een houvast en ze weten dat God ons nooit in de steek laat. Dat vertrouwen helpt ons om verder te gaan in ons leven, ondanks tegenslagen en verdriet. Soms zijn onze problemen even hoog als een berg of even diep als een dal, maar als wij durven vertrouwen op God die alles ten goede leidt, krijgen wij kracht naar kruis om een sprong te maken in ons leven. Loslaten in het vertrouwen dat er een hand is die feilloos naar jou grijpt en je vastpakt.

 

Pastoor Muprappallil

 

Het Masker

Mensen met een masker.

 

In de Corona tijd hebt u zelf wellicht een mondmasker gebruikt of andere mensen ermee zien rond lopen. In de openbaar vervoer in Nederland en op openbare plekken bijvoorbeeld in Duitsland of in België is een mondkapje verplicht. We kunnen dan zien dat er veel verschillende soorten mondkapjes bestaan. Er zijn ook mondkapjes met een tekening erop. Dat maakt het gezicht van de mensen anders dan hij of zij werkelijk is, het wordt een masker.

 

In ons dagelijks leven zien wij veel mensen met zo’n mondkapje, met een masker. Dit dragen ze niet omdat er een virus is, maar ze dragen dit om hun ware persoon te verbergen voor de mensen om hen heen.  Dit soort maskers zien wij  in relaties, in het sociale leven, maar ook in het geloof. Hoe veel van de gedoopte en gevormde christenen onder ons  durven openlijk een ketting met een kruisje te dragen? Durven te vertellen dat ze gelovig zijn? Het geloof is een erfgoed dat wij doorgeven aan de volgende generatie, aan onze kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

 

Hoe kunnen wij ons geloof beleven en uitdragen zonder masker? Ieder van ons kan dit zelf invullen. Onze parochiekerk is de plek waar wij altijd samen komen om ons geloof te beleven en te vieren. Deze samenkomst maakt onze verbondenheid met de kerk en met elkaar sterker en wij  beseffen dat wij niet alleen staan in ons geloof. Zolang de mensen naar de kerk komen, hoeven wij geen kerken te sluiten. Ieder mens draagt een steentje bij voor de opbouw van de Kerk . Samen zijn wij de Kerk, samen vieren wij ons geloof en samen worden wij sterk.

 

Met een masker tegen het virus, maar zonder masker voor ons geloof.

 

Pastoor R. Muprappallil

Brief van Pastoor

Bijwonen van de H. Missen:

Wij mogen meer dan 100 kerkgangers toelaten, u hoeft zich niet van de voren aan te melden. Wel houden wij ons in alle kerken aan de regels van het bisdom. Dus 1,5, meter afstand houden, handen wassen e.d.

Vakantie plannen?

Op vakantie neem je vaak meer tijd voor elkaar, voor een mooi boek, voor wat rust. Dan maakt het niet zoveel uit of je ver weg gaat of dicht bij huis blijft of gewoon thuis bent. Je mag een aantal dingen op een laag pitje zetten, misschien minder verplichtingen, meer dingen voor jezelf. Soms kom je tijdens je vakantie op heel bijzondere plekken. Wat nu? Heeft u vakantie plannen ? Velen van ons hebben, misschien zelfs al vorig jaar, verschillende plannen gemaakt voor onze vakantie in 2020. Zoals velen van jullie, had ik ook mijn vakantie al eerder gepland, ik wilde graag mijn ouders en familie in India gaan bezoeken in deze zomer.

Helaas door een klein virus gaan de meeste van onze vakantie plannen niet door. Zo gaat dat vaker met onze menselijke plannen, het loopt precies anders als wij het willen of plannen. Hoe gaan wij dan verder? Sommigen worden erg boos, teleurgesteld of angstig. Maar mensen die het geloof hebben, kijken naar de tegenslagen met een positieve blik.  Met God erbij kun je veel aan, samen met God kom je veel verder. Problemen en tegenslagen maken de mensen sterk en het geloof geeft ieder van ons de kans om onszelf te veranderen en anderen te helpen.

Wij als parochie federatie Blerick willen mensen helpen waar het nodig is. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, laat het ons weten, dan proberen wij zoveel mogelijk deze mensen te helpen.  En de kerk heeft jullie hulp ook nodig. Wij zoeken fysieke en financiële hulp van mensen. Wilt u even nadenken over dit verzoek? Iedere hulp kunnen wij goed gebruiken en is van harte welkom. Wilt u een bijdrage overmaken, heel graag.

Dit kunt u doen naar Parochie Federatie Regio Blerick – NL92 RABO 0100 9402 85.

Deze tekst ben ik tegen gekomen op internet: De reisgids en de bijbel.

Een reisgids kwam op zijn weg een bijbel tegen. Ze zaten beiden in een weekendtas. De reisgids was een tikkeltje beduimeld, de bijbel zag eruit alsof hij pas ingebonden was. “Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel, en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt, “Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen, terwijl ik bijna zienderogen slijt. Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken, op mijn gegevens kun je altijd aan. De mens zegt waar hij heen wil reizen, ik geef vertrek en halteplaatsen aan.” Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even: “Ik beval de mensen niet zo, ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden: bij mij staan er geen aankomsttijden in.”

Ik wens jullie allen een goede gezondheid, veel ontspanning en Gods zegen in deze vakantietijd.

Jongeren BBQ:– Zondag 12 juli willen wij samen met onze jongeren een BBQ houden in de pastorietuin (Baarlosestraat 1, 5921 EB). Wij beginnen om 16.00 uur en rond 20.00 uur zijn wij klaar. Alle jongeren zijn welkom en de deelname is gratis. Graag van te voren aanmelden bij pastoor/kapelaan i.v.m. de inkoop.

Kerk poetsen: – Wij zoeken mensen die ons willen helpen om de Antoniuskerk een keer per maand te poetsen. Dit willen wij doen op de eerste zaterdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur, daarna drinken wij samen een kopje koffie met wat lekkers erbij. Graag een telefoontje of stuur een bericht of u tijd hebt om een handje te komen helpen. Vele handen maken licht werk.

Pastoor Muprappallil