077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Antoniusfeest

Antoniusfeest

Zaterdag 13 juni is het feest van de H. Antonius van Padua, de patroon van de Antoniuskerk.
Vanaf vrijdag 5 juni beginnen wij met een Antoniusnoveen, die aansluitend aan de H. Mis gebeden wordt.
En op zaterdag 13 juni, de feestdag zelf,  zullen wij om 10.00 uur een plechtige viering houden ter ere van de heilige Antonius in de Antoniuskerk.

Iedereen is welkom

vieringen vanaf 1 juni

Vieringen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni mogen er weer vieringen met meerdere aanwezigen in de kerken gehouden worden, eerst met 30 personen, en vanaf 1 juli waarschijnlijk met 100 personen.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. We zullen in de kerk looproutes aangeven en banken afplakken. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Wel belangrijk: u moet u tevoren aanmelden.

Voor de weekendmissen (ook voor 1 juni, 2e Pinksterdag) dient u zich aan te melden. U kunt dat doen door op vrijdag of zaterdag naar de pastorie te bellen

077- 323 01 44 of te mailen muprappallil@gmail.com, (meldt hierbij uw naam en telefoonnummer) en geef aan naar welke H. Mis u in de Antoniuskerk wilt komen. Als u geen reactie van de pastoor krijgt kunt u gewoon komen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een andere H. Mis, als daar nog wel plaatsen vrij zijn.

U kunt in het overzicht zien dat wij de mistijden aangepast hebben. Deze aanpassing geldt alleen voor de maand juni omdat er dan maar 30 personen per viering toegelaten kunnen worden. Wij hebben het aantal vieringen vanaf 1 t/m 30 juni, tijdelijk verhoogd zodat er meer personen een viering kunnen bijwonen.

U kunt in uw collecte contactloos deponeren in de collectebus aan de ingang van de kerk.

De communie mag u weer ontvangen vanaf Sacramentsdag, zondag 14 juni.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.

 

Voorlopige mistijden

Pastoor heeft met pijn in hart moeten beslissen dat in de maand juni de H. Missen alleen maar in de grote Antoniuskerk zijn. Dit om aan de RIVM normen te voldoen, en om ervaring op te doen i.v.m. organisatie in de moeilijk tijd.

Maandag t/m vrijdag 18.30 uur Rozenkrans en 19.00 uur

Zaterdag –   om 10.00 uur en 18.00 uur

Zondag –   om 10.00 uur en 18.00 uur

Over de vieringen vanaf de maand juli zult u nader bericht ontvangen.

 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Algemeen Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Het volledige protocol kunt u lezen door op onderstaande link te klikken

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

Urbi et Orbi 2020

Paus Franciscus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Paus Franciscus leidde vanaf 18.00 uur de gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’. Aansluitend gaf hij de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vandaag bleef het plein leeg om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het besluit van de paus om een uitzondering te maken en een speciale Urbi et Orbi te geven, onderstreept de ernst van de situatie wereldwijd maar vooral in Italië, aldus waarnemers. Italië is inmiddels het zwaarst getroffen land door de virusuitbraak.
KRO-NCRV zond de speciale gebedsviering live uit via NPO 2. Hieronder staat die uitzending met vervolgens ook het nagesprek met Wilfred Kemp. Te gast is Christian van der Heijden.

Bron: KRO-NCRV 27 maart 2020

Aanpassingen in verband met coronamaatregelen

Aanpassingen in verband met coronamaatregelen

Zoek hulp ?

Beste mensen, door het corona virus wordt het dagelijkse leven van velen steeds moeilijker. Als kerk willen wij (Parochie Federatie Blerick) de mensen bijstaan in hun nood. Een aantal vrijwilligers is samen met de pastoor en de kapelaan bereid om jullie te helpen. Als iemand van jullie hulp nodig heeft voor boodschappen te doen, medicijnen te halen enz. bel aub naar de pastorie 077-3230144. Wij willen jullie graag helpen.

In de Antoniuskapel (open van 8.30 uur tot 18.00 uur) staan houdbare levensmiddelen voor de mensen die minder hebben. U kunt deze zelf mee nemen of u kunt bellen naar de pastorie. Bij de pastoor is misschien niet heel veel, maar altijd wel iets voor jullie te vinden. Als iemand iets wil delen met mensen die minder hebben, dan kunt u uw spullen erbij leggen in de Antoniuskapel of afgeven bij de pastorie.

Wij zoeken ook vrijwilligers die bereid zijn om samen met ons hulpbehoevende medemensen te helpen. U kunt contact opnemen met de pastoor/ kapelaan – 077-3230144.

Heilige Missen

 Door de situaties rondom het Corona virus zijn de kerkgebouwen dicht, maar de Kerk is niet dicht. Wij zijn de kerk. En het is onze taak om het licht van ons geloof en het vertrouwen in God brandend te houden. In deze veertigdaagse vastentijd krijgen wij nu meer tijd om na te denken over onszelf, over ons doen en laten en over de zin van ons bestaan.

Voorlopig zijn er tot en met Pinksteren (zondag 31 mei) geen kerkelijke vieringen in onze parochies. Ik draag samen met de kapelaan elke dag (Maandag tot zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur) de Heilige Mis voor jullie op.   Zo ver het voor jullie mogelijk is, vraag ik jullie thuis samen in gebed met ons verbonden te zijn. Zo kunnen wij ook in deze moeilijke tijden met elkaar verbonden blijven. God laat ons nooit in de steek, Hij geeft ons altijd een nieuwe kans om onszelf te ontdekken en verbeteren.

Misintenties: Alle opgegeven misintenties en de misintenties die zijn vastgelegd in stichtingen, zullen de priesters lezen in hun dagelijks privémis. Mocht u hierover anders denken neem dan contact op met het parochiekantoor.

Onze Antoniuskapel is elke dag van 8.30 uur tot 18.00 uur open voor de mensen die willen komen om te bidden of een kaars op te steken.

Het is voor jullie niet mogelijk om de Heilige Mis bij te wonen en de Heilige Communie te ontvangen. Daarom vraag ik jullie je in gebed erop voor te bereiden de geestelijke communie te ontvangen, zodat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacramentele communie.

Deze geestelijke communie is geen sacrament maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade van het Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.  Amen

In gebed verbonden,

Pastoor Muprappallil