077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Lezingen van de dag

Maandag in week 21 door het jaar

Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 1,1-5.11b-12.
Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan de christenge­meente van Tessalonica, die is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan.
Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten.
Dat Hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.
Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door Hem.

Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.4-5.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.

Zingt voor de Heer, prijst zijn Naam.
Verkondigt van dag tot dag dat Hij ons redt.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wonderdaden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volkeren zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 23,13-22.
In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftge­leerden en Farizeeën, huichelaars! Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen. Zelf gaat gij er niet binnen, terwijl gij hun die dit wel willen, de toegang verspert.
Wee u, schriftgeleer­den en Farizee­ën, huichelaars!
Gij doorkruist zee en land om een bekeer­ling te maken, maar als hij het geworden is, maakt gij hem zelf tot een hellekind, tweemaal erger dan gijzelf!
Wee u, blinde leiders, die zegt: Als iemand zweert bij de tempel, dan betekent dat niets; maar als iemand zweert bij het goud van de tempel, dan is hij gebonden.
Dwazen en blinden! Wat staat dan hoger: het goud of de tempel die het goud heilig maakt?
Of ook: Als iemand zweert bij het altaar, dan betekent dat niets; maar als iemand zweert bij de offergave die er op ligt, dan is hij gebonden.
Blinden! Wat staat hoger: de offergave of het altaar dat de offergave heilig maakt?
Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat er op ligt.
En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij Hem die erin woont.
En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem die erop zetelt.

Proficiat dopelingen, van harte welkom!

Door het doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:
Jayvin Evers
Sem Bremer
Lieke De Roo
Sem De Roo
Michiel Giesen

Proficiat dopelingen, van harte welkom!

De gemeenschappelijk doopvoorbereiding vindt plaats, iedere 2e maandag van de maand, om 20.15 uur in het zaaltje van St. Jan de Doper

Wij namen afscheid van …

Als geloofsgemeenschap hebben wij afscheid genomen van:
Mia Huberts-Rutten
Herman Geeraets
Mia Peeters-De Bock
Maria Van Susteren-Lutgens
Jac Kater
Leentje Pauwels-Pluijmen

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, en bidden voor de hemelse rust van onze dierbare overledenen.

Overzicht Doopdata 2016

De doopvieringen zijn op Zondag na de H.Mis

Dit natuurlijk wel in overleg met de priesters

Proficiat dopelingen, van harte welkom!

Door het doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:

Alina  Umans

Evi  Theunissen

Ivano  Loupias

Dean   Lemmen

Djoèlla  Theunissen

Djoley  Harnesch

Givano  Schaefer

Siem   Houtakkers

Isa  Huijs

Bo  Cartigny

Ticiano  Genaro

Valentina Polman

Dilaya  Claessen

Luna  Claessen

Bentley  Hermkens

Joleen  Andriessen

Bram  Loosveld

Chayenn Dickhoff

Elun  ten Teurling

Stevie  Ciesen

Mayson  Beayou

Giovanni Schmitz

Jenayo  Killaars

Bentley  Wilmsen

Giovanni Wilmsen

Lois  Tiggelovend

Jardena  Roox

Lynn  Heijligers

Salina  Quaedackers

Jolina  Quaedackers

Elin  Franzen

Brenn  Franzen

Quinn  Gaggia

Juus  Brans

Kaihley  Van Aken

Milan  Van Niekerken

Vieënna   Ruijs

 

Proficiat dopelingen, van harte welkom!

De  gemeenschappelijk  doopvoorbereiding  vindt plaats,
iedere  3e  maandag  van  de  maand,
om 20.15 uur
in het zaaltje van St. Jan de Doper