077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

In Balans

AKTIE KERKBALANS 2020

Aan allen die zich betrokken voelen bij onze parochies.

Voor iedereen heeft de ‘kerk” een andere betekenis. Het kan een plek zijn: waar men viert en rouwt, waar men rust zoekt of tot bezinning komt, waar men troost kan vinden, een ontmoetingsplek.

We mogen elkaar steunen op belangrijke momenten in het leven, maar ook op doodgewone doordeweekse dagen. Deze momenten zijn heel kostbaar, maar niet in geld uit te drukken, maar zonder geld gaat het niet, de ‘kerk’ kost immers geld. De uitgaven zijn o.a. het onderhoud van de kerkgebouwen, het parochiekantoor, de pastorie, energie- en personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat.

 De inkomsten komen uit de misstipendia en collectegelden, en de kerkbijdrage. Voor deze kerkbijdrage houden wij een jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’. Wij rekenen op u, in tijden van voor- en tegenspoed. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochies is namelijk uw vrijwillige bijdrage, we zijn er volledig afhankelijk van.

Daarom vragen de parochies van u een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Met als richtbedrag € 120,- per huishouden. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de RK kerk een ANBI-instelling is. Het automatisch betalen of via machtiging betalen zijn de makkelijkste manieren van betalen. Uiteraard kunt u de machtiging of automatische betaling altijd weer intrekken. Bijkomend voordeel is: Als u deze bijdrage doet, zijn er minder kosten voor trouw- en uitvaartmissen.

Ik dank u zeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij onze parochies en bij voorbaat voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Hebt u dit jaar al meegedaan met de Kerkbalans-actie dan wordt u dubbel bedankt. Daarom vragen wij u (om elke maand) uw bijdrage over te maken naar een van de onderstaande bankrekeningnummers:

NL59RABO 0107 7013 91 t.n.v. Antonius van Padua-parochie te Blerick.
NL29 RABO 0107 7004 76 t.n.v. KERKBEST. ST.JOSEPH  te Hout-Blerick.
NL24 RABO 0107 7022 15 t.n.v. PAR.H.JOHANNES de DOPER  te Blerick.
NL53 RABO 0107 7010 14 t.n.v. KERKBESTUUR ST.HUBERTUS te Blerick.
NL53 RABO 0107 7014 99 t.n.v. KERKBESTUUR H.LAMBERTUS te Blerick.
NL79 RABO 0107 7030 68 t.n.v. PAR.ONB.HART VAN MARIA  te Boekend.
NL81 RABO 0107 7330 05  t.n.v. Kerkb. Par. H.Max.Kolbe te Blerick.

Help ons het goede werk in stand te houden en steun ons.
Van harte alle goeds en hartelijke groeten,

Pastoor Rijo Muprappallil

 

Brief van de pastoor

Bestaat er een tweede communie?

Deze maand zijn wij vol op bezig met alle eerste communie en vormsel vieringen in onze parochies. Tijdens de oefening stelde ik een vraag aan onze communicanten: “Binnenkort ontvangen jullie jullie eerste Heilige Communie. Bestaat er dan wel een tweede communie?” Vol twijfel keken ze rond en begonnen ze antwoord te geven op mijn vraag. Een zei: “Nee jij mag niet meer dan één keer de heilige communie ontvangen.” Een ander zei: “Ja het kan wel wanneer je in groep 8 zit.” Voor sommige kinderen is hun eerste communie jammer genoeg de laatste communie.

Je ontvangt voor de eerste keer de Heilige Communie tijdens een bijzondere,  plechtige viering. Maar er bestaat wel degelijk een tweede, derde en zelfs een honderdste Heilige Communie. Zolang je blijft komen naar de kerk, en als je jezelf waardig voelt om deze Heilige communie te ontvangen, mag je weer de  H. Communie te ontvangen. Dan komt Jezus in je hart. Ik vond het prachtig om te zien hoe onze communicanten na de eerste keer de Heilige Communie ontvangen te hebben gingen zitten en bidden. Ze deden hun ogen dicht en baden tot Jezus die op die dag voor de eerste keer in hun hart was gekomen.

Voor deze bijzondere dag hebben wij heel veel voorbereiding gedaan met lessen, gezinsvieringen, oefeningen en ook door het ontvangen van het sacrament van biecht en verzoening. Met eenzelfde intensiteit hebben wij ook de Vormsel voorbereiding gedaan. En dezer dagen ontvangen 25 van onze vormelingen de Heilige Geest. Zo gaan ze op pad met deze ‘Helper’, met deze ‘Advocaat’, de Heilige Geest. Samen met deze Jezus en met deze Heilige Geest gaan wij verder in ons leven.

NB: Iedere eerste vrijdag van de maand brengen wij de ziekencommunie rond aan de mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Wilt u zelf de heilige communie ontvangen of kent u iemand die heel graag de heilige communie wil ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de pastoor of de kapelaan.

Pastoor Muprappallil

Speciale Vieringen

Communie Vieringen:
Zaterdag 5 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 6 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 13 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 20 september om 11:30 uur in de Heilige Joseph te Hout Blerick

Vormsel Vieringen:
Vrijdag 4 september om 19:00 uur in de St. Antonius van Padua
Vrijdag 11 september om 19:00 uur in de St. Antonius van Padua
Vrijdag 25 september om 19:00 uur in de Heilige Joseph te Hout Blerick

 

Jaarcijfers 2019 parochies regio Blerick

Jaarcijfers 2019 ( x € 1.000)

Kosten
Personeelskosten 48
Kosten onroerend goed 112
Kosten eredienst en pastoraal 18
Verplichte en vrijwillige bijdragen 29
Overige kosten 15
Inkomsten
Bijdragen parochianen 133
Opbrengst bezittingen 43
Overige inkomsten 24
Tekort 22

De parochies hebben allemaal de Anbi status, zie onderstaande lijst

Rsin-nummer
Antonius van Padua 824125629
Lambertus 824132555
Hubertus 824130522
Johannes de Doper 824130704
Max.Kolbe 824100499
Joseph 824131435
Onb. H.v. Maria 824115612

 

ouderavonden

Data ouderavonden

De ouderavonden van de 1e H. Communie zijn:

Maandag 26 oktober 2020; om 20.00 uur, zaaltje Johannes de Doperkerk.

Dinsdag 27 oktober 2020 om 20.00 uur, zaaltje Antoniuskerk

Donderdag 29 oktober 2020 om 20.00 uur, Springbeekschool.

 

De ouderavond van het H. Vormsel is:

Woensdag 28 oktober 2020 om 20.00 uur, zaaltje Antoniuskerk.

 

Pastoor Muprappallil

Bediening

Bediening: Sacrament van de zieken

Er zijn in de kerk 7 sacramenten: Doopsel, Vormsel, Communie, Biecht, Huwelijk, Priesterschap en het Sacrament van de zieken (ziekenzalving).

Het Sacrament van de zieken heeft in de volks mond een andere naam gekregen, ‘bediening’.

In een van mijn vorige parochies had iemand mij gevraagd om zijn moeder te komen ‘bedienen’. Ik ben in het zorgcentrum geweest en heb samen met hen gebeden en de zieke moeder het sacrament van de zieken toegediend en daarna ben ik verder gegaan. Twee dagen later zag ik de zoon langs de kerk lopen en ik vroeg hem hoe het met zijn moeder ging. Het antwoord van hem was: “dat heeft niet geholpen”. Ik heb het niet begrepen en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “mijn moeder leeft nog en de bediening heeft niet geholpen”.

Nog steeds is in het gevoel en de gedachten van velen het sacrament van de zieken een sacrament dat je pas gaat ontvangen op het laatste moment van je leven. Maar dan begrijp je dit sacrament verkeerd. De gebeden van de ziekenzalving duiden aan, dat wij niet bidden om de dood van de zieke maar om Gods steun en kracht voor de zieke en eventueel genezing.  Soms vragen de mensen hoe vaak iemand dan dit sacrament kan ontvangen. Zolang je ziek bent, zolang je verlangt naar de zegen van God in je leven, tijdens je ziekte, kun je daarom vragen. Bijvoorbeeld voordat je een grote operatie ondergaat. Elk sacrament schenkt Gods kracht en zegen over de gelovige mensen.

Pastoor Muprappallil