077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Snijdertje

 

Als Jezus naar zijn moeder reikt,
met heel Gods liefde naar haar kijkt,
weerspiegelt naar ons uit haar ogen
Gods mateloze mededogen.

Meander nieuwe stijl

De Meander gaat veranderen.
Er zal deze zomer al een eerste digitale nieuwsbrief van de federatie Blerick verschijnen.
Wilt u deze ontvangen dan is uw e-mailadres nodig.

Meander nieuwe stijl
De redactie van ons parochieblad Meander in de parochiefederaties Venlo, Blerick en
Tegelen kan u berichten, dat er na vier jaar intensieve samenwerking van de redactieleden
door de afzonderlijke federatiebesturen voor gekozen is, om de huidige opz et
van ons parochieblad te wijzigen.
Navraag naar de bevindingen brengt de conclusie met zich mee dat enerzijds het beoogde
doel (een eigentijds full colour parochieblad met een breder draagvlak) maar ten
dele bereikt is en dat anderzijds de kosten en inspanningen niet in verhouding staan met
het resultaat; een beperkte betrokkenheid. Voor de redactie is deze conclusie bijzonder
bitter en teleurstellend. Met veel enthousiasme zijn gesprekken gevoerd om tot samenwerking
te komen, contracten zijn afgesloten en veel vrijwilligers gingen de straat op om
het parochieblad te bezorgen. Om financiële redenen werd gekozen voor de viervoudige
editie per jaar, daarmee is het parochieblad al bij voorbaat niet up-to-date. Een eigen
app voor courante zaken naast het parochieblad behoorde in diezelfde periode tot een
noodzakelijk en wenselijk iets maar de realisatie ervan kwam helaas niet tot stand.
De kerkbesturen willen echter verantwoord omgaan met de financiële middelen en samen
met de redactieraad wordt gekozen voor een nieuwe stijl, nl. voor een digitale nieuwsbrief,
met enkele afhaalpunten van een print van deze nieuwsbrief. De Venlose H Michaelparochie
kent deze digitale nieuwsberichtgeving al langer en dat bevalt prima. Deze nieuwe
stijl zal echter in alle federaties anders zijn.
In Venlo en Blerick is gekozen voor enkel de digitale nieuwsbrief. Indien u deze nieuwsbrief
wilt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht uw e-mailadres naar een van de volgende
e-mailadressen te sturen:
Voor Venlo: Parochie H. Michael: h.michaelkerk@hetnet.nl
Parochies Venlo-Oost: par.venlo.oost@home.nl
Parochie O.L. Vrouw: parochie.olvouw@gmail.com
Parochie St. Martinus: stmartinus@home.nl
Voor Blerick: secretariaat@rkblerick.nl
Daarbij dan graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Indien u ook de nieuwsbrieven
van de andere federaties wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor op dezelfde manier
aanmelden. U kunt zich later ten alle tijden afmelden, indien u deze niet meer wilt ontvangen.
Verder zullen deze nieuwsbrieven ook in de eigen kerken van de federaties liggen.
In Tegelen, Steyl en Belfeld kiest het kerkbestuur voor een meervoudige oplossing. …

In 2017 gaat dan Meander nieuwe stijl van start.

P.S. Het is passend om een oprecht woord van dank te richten tot de redactie en alle bezorgers
van de Meander, die in samenwerking met zowel drukkerij De Zalige Zalm als met
drukkerij Vijgenboom, voor de drie jaar Meander garant hebben gestaan. Hartelijk dank.
Pastoor John Dautzenberg