077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Kapelaan Boby Thomas

Kloosterstraat 24, 5921 HC  Blerick
tel. 06-59 71 05 49
e-mail: bobythottakara@gmail.com

Parochiekantoor

Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
tel. 077-3873929

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
parochiekantoorblerick@kpnmail.nl

 

Bankgegevens parochies

Het rekeningnummer van de parochie federatie is:

Parochie Federatie Regio Blerick NL92 RABO 0100 9402 85

De overige banknummers zijn:

H. Antonius NL59Rabo 010.77.01.391
H. Lambertus NL53Rabo 010.77.01.499
H. Hubertus NL53Rabo 010.77.01.014
H. Maximiliaan Kolbe NL81Rabo 010.77.33.005
H. Johannes de Doper NL24Rabo 010.77.02.215
Onbevlekt Hart van Maria NL79Rabo 010.77.03.068
H. Joseph NL29Rabo 010.77.00.476

Noodnummer

Noodnummer
Bij spoed (alleen voor ziekenzalving) kan men,
indien pastoor niet bereikbaar is,
contact op nemen met de wachtdienst:
Telefoonnummer 06-24845566.


Caritas armenzorg
NL 15 rabo 01.73.84.64.83