077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vieringen

Beste mensen,
Men kan naar de kerk komen zonder aanmelding.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.
De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangegeven en banken afgeplakt.

 

Kerkdiensten door de week

H. Antonius van Padua

Maandag t/m vrijdag is er om 18.30 uur rozenkrans
en om 19.00 uur een H. Mis,

Op woensdag na de mis is van 19.00 uur  tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligste.

 

 

Kerkdiensten in het weekend

Zaterdag 18:00 uur Antonius
Zondag 10.00 uur Antonius

Zaterdag 19:15 uur Josephkerk Hout-Blerick

Zondag 11.30 uur Johannes de Doper

Zaterdag 18:00 uur Onbevlekt Hart van Maria in Boekend
LET OP !! alleen de laatste zaterdag van de maand