077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Openstelling kerken

Beste mensen,

Vieringen vanaf 1 juli t/m 1 september

U kunt in uw collecte contactloos deponeren in de collectebus aan de ingang van de kerk.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.
Vanaf 1 juli mogen bij de vieringen 100 mensen aanwezig zijn in de kerken, mits de ruimte het met de 1.5 meter het toelaat.

Nadat wij de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk weer open hebben gesteld volgen nu ook de Josephkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk in Boekend.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangeven en banken afgeplakt. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Kerkdiensten door de week

H. Antonius van Padua

Maandag t/m vrijdag is er om 18.30 uur rozenkrans
en om 19.00 uur een H. Mis,

Op woensdag na de mis is van 19.00 uur  tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligste.

 

 

Kerkdiensten in het weekend

Vanaf 1 juli zijn de mistijden in het weekend:

Zaterdag 18:00 uur Antonius
Zondag 10.00 uur Antonius

Zaterdag 19:15 uur Josephkerk Hout-Blerick

Zondag 11.15 uur Johannes de Doper

Zaterdag 18:00 uur Onbevlekt Hart van Maria in Boekend
LET OP !! alleen de laatste zaterdag van de maand