077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Beste vrijwilliger van onze 7 parochies.

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick wil u als vrijwilliger van de federatie samen met uw partner uitnodigen voor het bijwonen van een presentatie over de alde Lambertuskerk.

Deze presentatie zal worden verzorgd door de heer Jan Titulaer van de Heemkundekring Blariacum, schrijver en samensteller van het gelijknamige boek.

Meer dan zeven eeuwen nam de alde Lambertuskerk dé centrale plaats in binnen de Blerickse, Hout-Blerickse en Boekendse gemeenschap.
Alle gezamenlijke feesten en openbare bijeenkomsten vonden plaats in deze kerk dan wel op het pleintje ervoor.

Deze presentatie zal worden gehouden in het zaaltje van de Antoniuskerk op

dinsdag 27 november om 20:00 uur.

Na de pauze rond 21:00 uur zal de heer Titulaer nog foto ’s presenteren van het vooroorlogse Blerick en omstreken. Rond 22:00 uur zal deze avond afgesloten worden.

Indien u deze presentatie wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht zich vóór 18 november per mail aan te melden bij een van onderstaande personen.

Mevr. Bertha Lomans Laurentiusstraat 6D tel. 3820900 b.lomans.nab@kpnmail.nl
Dhr. Otto van Staveren A.Thijmstraat 63A tel. 0653130324 otto.vanstaveren@planet.nl
Dhr. Mon Wismans La Fontainestraat 39 tel. 3825512 mwismans@ziggo.nl