077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Zegel van liefde

 

Vorige week, toen het mooi weer was, heb ik samen met een iemand in de pastorie tuin gewerkt (ik ben nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers die mij kunnen helpen om de pastorietuin bij te houden, bent u bereid? U bent van harte welkom). Toen kwam er iemand met zijn hond in de ‘Bij de Oude Gieterij’ straat. En hij zag me en begon met mij te praten. Hij heeft in een korte tijd zijn hele leven bloot gelegd, zijn vreugde, pijn en verdriet. Hij had een goede baan en heeft veel gedaan voor zijn gezin. Toen hij ziek werd, heeft iedereen hem in de steek gelaten. Volgens hem heeft hij nu niemand. ‘Maar Pastoor, ik ben niet verdrietig en ik ben niet teleurgesteld’ zei hij. Daarna liet hij me een ketting zien die altijd draagt en daar zag ik verschillende medailles met de namen van zijn dierbaren. En hij zei erbij: ‘ze hebben mij in de steek gelaten, maar ik laat hen niet in de steek’.  Dat was de zegel van zijn liefde voor zijn gezin.

Op zondag 4 april 2021 heeft paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap met zegen ‘Urbi et Orbi’ (‘voor de stad en voor de wereld’ – de traditionele zegen die de paus vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome uitspreekt met Kerstmis, Pasen en ook bij bijzondere gelegenheden) gegeven. De paus onderstreepte hoe wij vandaag de gebeurtenis vieren die ons de hoop geeft die niet teleurstelt: ‘Jezus die gekruisigd was, is verrezen.’ Over de hele wereld verkondigt de Kerk het blijde nieuws dat ‘Jezus, die gekruisigd was, is opgestaan zoals Hij heeft gezegd. Alleluja! ‘, zei paus Franciscus aan het begin van zijn paasboodschap.  De boodschap van hoop van Pasen vertelt ons kernachtig dat ‘de gekruisigde Jezus, niemand anders, is opgestaan uit de dood, Hij is de Heer.’ De wonden die Jezus draagt in zijn handen, voeten en zijde zijn ‘het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons’, merkte de paus op.

Dat gesprek bij de pastorietuin was in de week van Pasen. En ik zei tegen hem: “U brengt mij vandaag de echte boodschap van Pasen. Uw leven was een leven van de Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen erbij. Op Palmzondag hebben ze Jezus plechtig, als een koning, de stad Jeruzalem binnengehaald. Op Witte Donderdag hebben ze samen met Hem aan tafel gelegen en feestelijk met Hem de maaltijd genuttigd. Maar op de Goed Vrijdag hebben ze hem verraden, in de steek gelaten en ter dood gebracht. Maar Hij is er weer bovenop gekomen, Hij is niet dood gebleven, Hij heeft de dood overwonnen. De verrijzenis van Jezus geeft ons altijd de kracht en de moed om verder te gaan in onze moeilijkheden. Dat heb ik gezien in het leven van de voorbijganger die met zijn hond ging wandelen langs de pastorie. Zulke mensen hebben wij in onze maatschappij. Ze maken in hun leven de echte betekenis van Pasen voor de andere mensen zichtbaar.

Pastoor Muprappallil