077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Kerk open om de kerststal te bezichtigen:

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 januari van 14.00 – 16.00 uur zijn de Antoniuskerk en de Johannes de Doper kerk open
voor mensen die de mooie kerststallen van onze kerken willen bezichtigen. 

De kerststallen van de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk laten wij staan tot 2 februari (Maria Lichtmis).
Dan krijgen veel mensen de kans om in de maand januari onze kerststallen te komen bekijken.

Jullie zijn van harte welkom