De doopvieringen zijn individueel. De vieringen beginnen vanaf 13.00 uur.

De voorbereidingsavonden zijn gezamenlijk. Ze vinden plaats op de 3de maandag van de maand in het parochiezaaltje van de H.Johannes de Doper (St.Jansplein 51) Ze zijn bedoeld voor ouders die een doopdatum hebben vastgelegd met het parochiecentrum

De doopvoorbereidingsavonden in zijn in 2017 op de volgende avonden :
20 maart 2017
15 mei 2017
19 juni 2017