077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Als alles goed gaat, en alles gebeurt zoals wij het willen, zeggen wij dan dat het een goede dag of een goede week was. In de kerk hebben wij ook een goede week, de week voorafgaand aan Pasen. Maar in die week vonden er niet alleen goede dingen, maar ook pijnlijke gebeurtenissen plaats. De Goede Week begint op Palmzondag. We gedenken de intocht van Christus in Jeruzalem. Op die dag werd Hij nog onder toejuichingen, als een koning de stad binnen gehaald. Maar een paar dagen later hebben dezelfde mensen Hem gedood. Soms ervaren wij dit ook in ons leven: mensen die voor ons alles zijn, laten ons in de steek als dat hun beter uitkomt.

Witte Donderdag: We vieren deze avond de instelling van de Heilige Eucharistie en de instelling van het priesterschap. De laatste avond dat Jezus maaltijd hield met zijn apostelen en het ultieme teken van dienstbetoon gaf in de voetwassing. Als de Zoon van God doet Hij het werk van een slaaf. Op deze avond werd hij ook verraden. Een nacht waarin onze donkere kant naar boven komt drijven.

Goede Vrijdag: op die dag staan we stil bij een heel moeilijk moment. Jezus sterft aan het kruis. In de kerk komt dit verdrietige moment duidelijk tot uiting. Het altaar is leeg, er wordt deze dag geen Eucharistie gevierd. ’s Middags bidden we met elkaar de kruisweg van Jezus. In de kerk komen we samen om te luisteren naar het Lijdensverhaal en om het kruis te vereren. Echter het verhaal stopt niet op Goede Vrijdag. Jezus sterft weliswaar aan het kruis, maar uiteindelijk zal Hij verrijzen, met Pasen laat God zien  dat de dood niet het laatste woord heeft. Het Paasfeest mag een bron van hoop zijn. En dat maakt Goede Vrijdag ‘goed’, vandaar de naam.

Stille zaterdag: De dag erna is het stil, Jezus’ lichaam is in het graf gelegd, zijn leerlingen en volgelingen zijn gedompeld in rouw en verdriet.

Pasen: na de sabbat, de rustdag, vinden de leerlingen van Jezus het graf leeg en wordt hun gezegd: Hij is niet hier, Hij leeft! Pasen is juist: leven temidden van een wereld die vaak ‘dood’ is. Leven over de grenzen van de dood heen. Pasen is niet zomaar een feest. Het is het ‘Feest der feesten’, het brandpunt van het christelijke geloof. Het feest van het Leven.

Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven van liefde en dienstbaarheid. Hij heeft niemand beschuldigd. Hij werd voor onze zonden op het kruis genageld en door Zijn dood zijn wij allen gered.

Zoals een wijze man zei: “Als je met één vinger naar een ander wijst, besef dan dat je met drie vingers naar jezelf wijst”. Je zou kunnen zeggen als je met één  vinger een ander beschuldigt, krijg je het drie keer terug. Laten wij deze week tot een Goede Week maken, tot een tijd van niet oordelen of veroordelen maar een tijd van dienstbaarheid en liefde.

Pastoor Muprappallil