077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Laten we als engelen zijn voor elkaar!

Op 2 oktober hebben wij het feest van de heilige engelbewaarders gevierd. Engelen spelen in zeer veel Bijbelse gebeurtenissen een grote rol. En wanneer we uit de Bijbel alle tekstgedeelten waarin engelen een rol spelen zouden verwijderen, zou de Bijbel niet alleen beduidend slanker zijn, maar zou hij ook beroofd zijn van één van zijn belangrijkste kenmerken. En dat geldt zowel voor het oude als voor het nieuwe testament.

Adam en Eva werden er reeds door een Engel met vlammend zwaard aan gehinderd om naar het paradijs terug te keren. Engelen verkondigden aan Abraham, de stamvader van het geloof, dat zijn vrouw, ondanks haar hoge leeftijd, nog een zoon zou baren. En ook voor de uittocht uit Egypte en de moeilijke tocht naar het beloofde land stuurt God een Engel mee om de Israëlieten te beschermen. Ook in het nieuwe testament duiken er altijd weer Engelen op bij alle belangrijke momenten in het leven van Jezus. Het begint reeds bij zijn ontvangenis en geboorte: het is een Engel die aan Maria de boodschap overbrengt dat ze een zoon zal baren. En ook in de dromen van Jozef verschijnt meerdere keren een engel om hem gerust te stellen. Bij de herders op de velden, en ook bij de kribbe, verschijnt zelfs een heel engelenkoor, en ook na Jezus’ dood is het weer een Engel die bij het lege graf de vrouwen aanspreekt en geruststelt. Al die voorbeelden wijzen gewoon op ogenblikken van bijzondere betekenis in de heilsgeschiedenis. Er staan in de Bijbel zijn nog veel meer verhalen waarin Engelen een rol spelen.

Wij kunnen veel engelen zien in ons dagelijks leven. Dat zijn mensen die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voor gaan, uitzicht geven en dat dikwijls op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens. De Heilige Communie opent ieder van ons die bron van leven: “Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven” zegt Jezus. En die leven brengende boodschap kunnen wij uitdragen, dan kunnen we licht brengen in onze omgeving en als engelen zijn voor de uitgeputte en ontmoedigde mensen om ons heen. “We zijn stuk voor stuk engelen met slechts één vleugel, en we kunnen slechts vliegen door elkaar te omhelzen” (Luciano de Crescenzo). Laten we dan ook allemaal zulke engelen zijn voor elkaar!

Pastoor Muprappallil