077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vieringen Allerzielen

Zaterdag   30 oktober Onbevlekt Hart van Maria     18.00 uur
Zaterdag   30 oktober H. Joseph                              19.15 uur
Zondag      31 oktober H. Antonius van Padua         10.00 uur
Zondag      31 oktober H. Johannes de Doper          11.30 uur 

In deze viering worden alle overledenen van onze parochies herdacht.

De graven worden gezegend op zondag 31 oktober

Na de H. Mis van 10.00 uur op het Antonius kerkhof
Om 14.00 op het kerkhof in de Boekend
Om 14.00 op het kerkhof in Hout-Blerick