077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

“Beroep op Rome, daar zit zat geld”

Ik heb deze week een brief van iemand gekregen met deze tekst erop: “Beroep op Rome, daar zit zat geld”. Deze brief kwam naar aanleiding van een brief over de actie kerkbalans 2020. Inderdaad is dit een heel normale gedachte van veel  mensen.

Veel mensen denken net zoals de bovengenoemde persoon: waarom betaalt Rome of het Vaticaan niet het geld voor de parochies, daar is immers veel goud en zilver. Van Rome of van Roermond krijgen wij als parochies geen financiële steun en alles wat goud of zilver is of in gebouwen zit hoort bij de traditie en cultuur. En deze kunnen wij niet zomaar verkopen. Dat kunnen wij makkelijk vergelijken met de vele dure spullen die in verschillende musea in de wereld staan en de monumentale gebouwen wereld wijd. De waarde is hoog, maar je kunt ze niet verkopen.

Een kerk in een dorp of in een stad is de kerk van de mensen, van een gemeenschap. Dat is hun huis voor het gebed. En dat huis hebben wij altijd overeind gehouden door de bijdragen en de financiële hulp van vele mensen. In onze parochie federatie hadden wij zeven parochies met zeven kerken, en nu hebben wij zeven parochies met vier kerken. De andere drie kerken hebben wij helaas moeten sluiten vanwege weinig kerkbezoekers of vanwege financiële problemen.

Daarom zeg ik altijd: een kerksluiting doet niet de bisschop of de pastoor of het kerkbestuur, dat doen de mensen zelf. Zolang je niet naar de kerk komt, zolang de mensen geen kerkbijdrage betalen of giften doen, kunnen wij de kerken niet open houden. De grote verwarming van de Antoniuskerk is afgekeurd en volgend jaar moeten wij deze nog vervangen, en dat zal ongeveer 33 duizend euro kosten. De verwarming in de Josephkerk in Hout-Blerick is sinds vorige maand  stuk, en de offerte is nog niet binnen. Die zal ook bijna 25 of 30 duizend euro kosten. Wij zoeken sponsoren en gulle gevers om onze kerken financieel te ondersteunen.

Iedere kerk is door de gemeenschap zelf bijeen gespaard: steen voor steen, balk voor balk, dakpan voor dakpan. In die kerk hebben ze altijd de eucharistie gevierd, de bron en het hoogtepunt van hun geloofsbeleving. Wij hebben vrijwilligers, koorleden, acolieten, gulle gevers en sponsoren nodig om onze kerken open te houden.  Een kerk is niet zomaar een gebouw, dat is een gebouw van de gelovigen. En zolang de mensen actief zijn in een parochie, kan niemand een kerk sluiten.

Pastoor Muprappallil