077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Graag helpen

“Pastoor, ik ga binnenkort met pensioen. Kan ik daarna iets betekenen voor de parochie?” Dat was een vraag van iemand. Hij nam zelf het initiatief om het te vragen. Ik was zo blij toen hij dat vroeg en zei  tegen hem: “zeker, ik heb iets voor u. Fijn dat u zelf bent gekomen om het te vragen”.

Ik ben in een hele moeilijke tijd begonnen in Blerick. 0p 6 oktober 2019 was mijn installatie als pastoor hier in Blerick. En nu ben ik twee jaar pastoor hier in onze parochies.  Een paar maanden na mijn installatie begon de corona uitbraak en de lockdown, en dat belemmerde mijn kennismaking met de parochianen, met verenigingen, en groepen die actief zijn in verschillende sectoren in onze regio. Ik heb dat erg jammer gevonden. Nu zijn wij een beetje vrij van de regels en wordt het leven bijna weer normaal, wij zoeken weer contact op met elkaar. Als de verenigingen en andere groepen van onzeregio dat op prijsstellen, wil ik hen graag bezoeken. Als ze mij de tijden van hun bijeenkomsten, repetities en activiteiten doorgeven, wil ik graag  even langs komen om met hen kennis te maken.

Nu gaan wij onze parochies fuseren. Vroeger hadden wij 7 parochies in Blerick. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk. Al onze 4 kerken blijven in de fusieparochie voorlopig in gebruik, dat wil zeggen de eredienst blijft gewoon plaatsvinden in deze kerken.

Alle kerken behouden hun oorspronkelijke naam.

Ik leg sterk de nadruk in mijn pastoraat op het huisbezoek en het gesprek met de mensen. Wilt u een gesprek of een huisbezoek, bel gerust naar de pastorie, dan maken wij samen een afspraak.

Wij zijn ook op zoek naar mensen voor bestuurlijke functies, vrijwilligers werk enz. Als u bereid bent om ons te helpen, van harte welkom. Stuur een bericht naar mij of bel mij. Samen zijn wij sterk en samen gaan wij verder.

Pastoor R. Muprappallil